VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1746, contains 1746, 1749, 1754, 1757
id = 1746, parent = 0, thread = 1746, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 220.231.97.112, time = 2006/04/10 (1144674213) ,
subject = Download demo của powerdot, hits = 1150, karma = 0+0-,
Tôi đã nhận một số mail của các bạn hỏi về các file demo cho powerdot (do không load được từ viettug).
Nếu còn quan tâm thì hãy load powerdot14-minitex.zip từ địa chỉ:
http://esnips.com/web/viettug-public

Đó là các file demo. Nội dung của chúng có một số gợi ý về cách dùng một vài lệnh cơ bản vủa lớp powerdot.cls.

Có gì đáng lưu ý, góp ý thì hãy mail về [email protected]
 
id = 1749, parent = 1746, thread = 1746, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.13, time = 2006/04/10 (1144687485) ,
subject = Re:Download demo của powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
thầy có thể cho biết liên kết nào broken không? để em còn fix....?
 
id = 1754, parent = 1749, thread = 1746, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 220.231.101.141, time = 2006/04/11 (1144689971) ,
subject = Re:Download demo của powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào Kỳ Anh.
Kỳ Anh đọc lại thông tin: Có người không download được thì họ
mail cho tôi. Chứ làm sao tôi biết `đứt link' ở đâu?
Về mạng thì tôi không biết nhiều. Chỉ biết vào được để xem và
không vào được thì chờ

Lâu nay máy tôi chẳng xài được. Nó có cái con WinSass... gì đó mà hể vào
là ... để tìm bác sĩ.
Chúc em vui, tấn tới, khoẻ
 
id = 1757, parent = 1754, thread = 1746, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.13, time = 2006/04/11 (1144690629) ,
subject = Re:Download demo của powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
em cám ơn thầy lắm lắm

về cái vụ repository mà thầy đã tạo ra... em sẽ thêm vào trang download.viettug.org

còn cái vụ link đó, việc biết là cần thiết để em còn fix lỗi nếu không có ... cũng chả biết làm sao