VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 173, contains 173, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 190, 191, 192, 193, 194
id = 173, parent = 0, thread = 173, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.108.4, time = 2005/10/10 (1128947499) ,
subject = hỏi về file twoopt.sty, hits = 5033, karma = 0+0-,
Có ai có file twoopt.sty cho em một bản copy đi, em chạy hoài twoopt.ins mà không ra được, em cần tập tin này để sử dụng gói lệnh mhchem 3.0, khi sử dụng nó yêu cầu twoopt.sty để tăng thêm lựa chọn. mong được giúp đỡ
 
id = 175, parent = 173, thread = 173, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.3.77, time = 2005/10/10 (1128953464) ,
subject = Re:hỏi về file twoopt.sty, hits = 0, karma = 0+0-,
trên CTAN, gói này kô có phân phối ở dạng mã dùng được.

tải về:
ftp://ftp.comp.hkbu.edu.hk/pub/TeX/CTAN … twoopt.dtx

chọn mirror khác:
http://ctan.org/get?fn=/macros/latex/co … twoopt.dtx

rồi bỏ tập tin này vào cùng thư mục của tập tin twoopt.ins, rồi chạy *.ins
latex twoopt.ins

để có các gói *.sty mới

tài liệu hướng dẫn gói này:
ftp://ftp.comp.hkbu.edu.hk/pub/TeX/CTAN … twoopt.pdf

Chúc may mắn!
 
id = 176, parent = 175, thread = 173, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.111.112, time = 2005/10/10 (1128954038) ,
subject = Re:hỏi về file twoopt.sty, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn bác Kỳ Anh, tối nay về em thử lại xem sao, hôm trước em chạy file *ins mà không có *dtx hèn chi không ra là phải.
 
id = 177, parent = 176, thread = 173, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.3.77, time = 2005/10/10 (1128954559) ,
subject = Re:hỏi về file twoopt.sty, hits = 0, karma = 0+0-,
hihi lần này chắc là OKie rồi Chúc may mắn!
 
id = 179, parent = 177, thread = 173, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.108.137, time = 2005/10/11 (1129019870) ,
subject = Re:hỏi về file twoopt.sty, hits = 0, karma = 0+0-,
Em chạy rồi sao không thấy gì hết và thấy báo lỗi như sau:

This is e-TeX, Version 3.141592-2.2 (MiKTeX 2.4)
entering extended mode
(C:/twoopt.ins
LaTeX2e <2003/12/01>
Babel <v3.8g> and hyphenation patterns for english, dumylang, nohyphenation, ge
rman, ngerman, french, vietnamese, loaded.
(C:\MiKTeX\texmf\tex\latex\base\docstrip.tex
Utility: `docstrip' 2.5c <2003/09/18>
English documentation    <1999/03/31>

**********************************************************
* This program converts documented macro-files into fast *
* loadable files by stripping off (nearly) all comments! *
**********************************************************

********************************************************
* No Configuration file found, using default settings. *
********************************************************

!
**************************************************
* Could not find your \batchfile=twoopt.ins.
**************************************************.
\processbatchFile ...****************************}
                                                  \fi \else \ifDefault \Msg ...
l.1091 \[email protected]@batchfile

?

****************************************************
* First type the extension of your input file(s):  *
\infileext=
****************************************************

****************************************************
* Now type the extension of your output file(s)  : *
\outfileext=
****************************************************

****************************************************
* Now type the name(s) of option(s) to include   : *
\Options=
****************************************************

****************************************************
* Finally give the list of input file(s) without   *
* extension seperated by commas if necessary     : *
\filelist=
****************************************************

More files to process (y/n)?
\answer=y

****************************************************
* First type the extension of your input file(s):  *
\infileext=


Khi nào máy bác sửa rùi chạy giúp em với, em rất cần thằng này cho một số công thức Hóa Học.
cảm ơn bác trước nhé
 
id = 180, parent = 179, thread = 173, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.3.77, time = 2005/10/11 (1129040288) ,
subject = Re:hỏi về file twoopt.sty, hits = 0, karma = 0+0-,
* bác ơi, /me đang gắng sửa máy...

* bác thử tạo thư mục d:\temp. Để cả hai tập tin *.ins và *.dtx vào trong cùng thư mục đó. Từ dấu nhắc lệnh, bác chuyển đến thư mục d:\temp và biên dịch xem . Cố gắng tí nữa đi bác:
d:\
cd d:\temp
latex twoopt.ins


 
id = 181, parent = 180, thread = 173, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.108.137, time = 2005/10/11 (1129042081) ,
subject = Re:hỏi về file twoopt.sty, hits = 0, karma = 0+0-,
dạ để em làm lại như bác chỉ xem sao, lần này không được nữa thì phải đợi máy tính của bác sửa xong thôi, không còn cách nào khác, em có email cho bác lâu rùi không biết bác nhận được chưa?
 
id = 182, parent = 181, thread = 173, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.160, time = 2005/10/11 (1129042369) ,
subject = Re:hỏi về file twoopt.sty, hits = 0, karma = 0+0-,
/me làm được rồi. chờ tí /me upload lên sarovar.org cho bác nhé đang online đây nè
 
id = 183, parent = 182, thread = 173, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.160, time = 2005/10/11 (1129042502) ,
subject = Re:hỏi về file twoopt.sty, hits = 0, karma = 0+0-,
rồi. nó ở đây bác:
http://viettug.org/migration/#/download.php/782/twoopt.sty

Chúc vui vẻ
 
id = 184, parent = 183, thread = 173, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.108.137, time = 2005/10/11 (1129046816) ,
subject = Re:hỏi về file twoopt.sty, hits = 0, karma = 0+0-,
Ồh cảm ơn bác nhiều hỉ, tay em đang dính hóa chất nên không gõ được nhiều, khi nào bác vô sài gòn để em hậu ta sau vậy, tối nay bỏ file .sty vào máy chạy mấy công thức hóa học xem sao đã, ha ha may quá
 
id = 190, parent = 184, thread = 173, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.109.2, time = 2005/10/14 (1129273361) ,
subject = Re:hỏi về file twoopt.sty, hits = 0, karma = 0+0-,
có cái file này vô khác hẳn luôn bác, mấy công thức hóa học in ra đẹp quá chừng, chỉ một style file nhỏ mà em vật lộn bấy lâu, xin cảm ơn sự giúp đỡ của bác nhé! hậu tạ sau.
 
id = 191, parent = 190, thread = 173, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.109.2, time = 2005/10/14 (1129274790) ,
subject = Re:hỏi về file twoopt.sty, hits = 0, karma = 0+0-,
Làm phiền bác Kỳ Anh lần nữa hỉ, bác chạy lấy file datetime.sty giúp em cái được không, càng sớm càng tốt, em cảm ơn trước nhé
http://theoval.cmp.uea.ac.uk/~nlct/late … index.html
 
id = 192, parent = 191, thread = 173, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = naduy, ip = 138.25.2.22, time = 2005/10/14 (1129280236) ,
subject = Re:hỏi về file twoopt.sty, hits = 0, karma = 0+0-,
Cho mình "nhí nhố" một chút. Thấy bạn lấy .sty khó quá. Mình cũng thử và..dễ dàng mà

datetime.zip
 
id = 193, parent = 192, thread = 173, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.109.2, time = 2005/10/14 (1129297382) ,
subject = Re:hỏi về file twoopt.sty, hits = 0, karma = 0+0-,
Không biết tại sao mà cái máy tính nhà em nó chạy hoài không được, đi thử máy người khác thì được phiền thật, phải dem vợ đi khám bác sĩ xem sao thui, cảm ơn bác nhiều nhé!
 
id = 194, parent = 192, thread = 173, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.3.77, time = 2005/10/14 (1129299768) ,
subject = Re:hỏi về file twoopt.sty, hits = 0, karma = 0+0-,
naduy:
Cho mình "nhí nhố" một chút. Thấy bạn lấy .sty khó quá. Mình cũng thử và..dễ dàng mà
datetime.zip
Cám ơn bác naduy. URL khác của gói trên:
http://viettug.org/migration/#/download.php/787/datetime.zip