VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 170, contains 170, 171, 172, 238, 242, 243, 262, 812, 815, 832, 833, 835
id = 170, parent = 0, thread = 170, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 203.162.3.147, time = 2005/10/09 (1128862558) ,
subject = MikTex Winrdt, pcTex v5, hits = 4662, karma = 0+0-,
mình cần key của MikTex 24 Mb và 250 MB, Winedt, pcTex v5 . mong sự giúp đỡ của mọi người
tài tiệu hướng dẫn bằng tiếng Việt nữa .

giúp mình gửi hình ảnh lên diễn đàn
 
id = 171, parent = 170, thread = 170, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.160, time = 2005/10/09 (1128869208) ,
subject = Re:MikTex Winrdt, pcTex v5, hits = 0, karma = 0+0-,
* vui lòng kô nói về crack, bẻ khóa ở đây. Nếu không, diễn đàn có thể bị khóa... Về vấn đề tế nhị này, vui lòng trao đổi bằng email cá nhân.

* miktex là hệ thống tex, mã nguồn mở. Chàng winedt là shareware; pctex chỉ có bản thương mại. Bác theo dõi các chủ đề về pctex sẽ có được key dùng thử pctex. Có thể thử dùng texniccenter (recommended) để thay thế cho winedt và pctex. Vài editor khác:

latexeditor
texmaker
notepad plus

Xin chào mừng bác đến với ViệtTUG
 
id = 243, parent = 171, thread = 170, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = Khach (guest), ip = 203.160.1.40, time = 2005/10/24 (1130154302) ,
subject = Re:MikTex Winrdt, pcTex v5, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
* vui lòng kô nói về crack, bẻ khóa ở đây. Nếu không, diễn đàn có thể bị khóa... Về vấn đề tế nhị này, vui lòng trao đổi bằng email cá nhân.

* miktex là hệ thống tex, mã nguồn mở. Chàng winedt là shareware; pctex chỉ có bản thương mại. Bác theo dõi các chủ đề về pctex sẽ có được key dùng thử pctex. Có thể thử dùng texniccenter (recommended) để thay thế cho winedt và pctex. Vài editor khác:

latexeditor
texmaker
notepad plus

Xin chào mừng bác đến với ViệtTUG
Chao cac ban. Co phai 3 editor ma Kyanh da noi o tren co the thay the WinEdit de soan thao file .Tex khong? Mong cac ban tra loi ho. Cam on cac ban
 
id = 262, parent = 243, thread = 170, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.109, time = 2005/10/26 (1130339630) ,
subject = Re:MikTex Winrdt, pcTex v5, hits = 0, karma = 0+0-,
Các editor có thể thay thế cho WinEDT là : latexeditor, texmaker, texnicenter và vân vân...
 
id = 172, parent = 170, thread = 170, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.3.78, time = 2005/10/09 (1128872099) ,
subject = Re:MikTex Winrdt, pcTex v5, hits = 0, karma = 0+0-,
giúp mình gửi hình ảnh lên diễn đàn
không biết bác cần tải hình gì? nếu hình đó cần thiết cho mọi người, bác vui lòng gửi mail cho /me, [email protected] /me sẽ đặt hình ảnh đó ở nơi cần thiết. Ví dụ ở http://viettug.org/migration/#/projects/viettug/

Trong các trường hợp khác, bác sử dụng fileserver của riêng bác, sau đó để liên kết ở đây đến hình ảnh của bác

Rất tiếc có sự nhiêu khê này bởi toàn bộ host của ViêtTUG là free, có nhiều hạn chế. Mong bác và các thành viên khác thông cảm
 
id = 238, parent = 172, thread = 170, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 203.162.3.147, time = 2005/10/23 (1130069836) ,
subject = Re:MikTex Winrdt, pcTex v5, hits = 0, karma = 0+0-,
khi bằt tay vào winedt thì phải làm như thế nào
có hướng dẫn bằng tiếng việt không . mong giúp đỡ
 
id = 242, parent = 238, thread = 170, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.3.78, time = 2005/10/24 (1130146669) ,
subject = Re:MikTex Winrdt, pcTex v5, hits = 0, karma = 0+0-,
Không có tài liệu tiếng Việt đâu bác. Nói chung WinEDT có rất nhiều tính năng, khó mà dùng hết Bác phải tự tìm hiểu thôi. Chỉ có thể giúp bác vài chi tiết nhỏ mà thôi! Chúc may mắn!
 
id = 812, parent = 170, thread = 170, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 222.253.1.72, time = 2006/01/03 (1136226993) ,
subject = Re:MikTex Winrdt, pcTex v5, hits = 0, karma = 0+0-,
Về TeX Editor thì bạn có thể dùng các bản free (nhưng rất tốt):
CrimSon Editor
WinShell
TeXMaker
Bạn có thể load trên mạng về.
Những thứ khác mình không biết.
vanchutr.
 
id = 815, parent = 812, thread = 170, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.147, time = 2006/01/03 (1136227390) ,
subject = Re:MikTex Winrdt, pcTex v5, hits = 0, karma = 0+0-,
TeXMaker chỉ được cái hỗ trợ UTF8. Việc tô màu và tinh chỉnh quá tệ.

WinShell so với TeXnicCenter thì kô thể.

Những thứ còn lại mà Mr. Chú giới thiệu, /me kô biết
 
id = 832, parent = 815, thread = 170, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/03 (1136234033) ,
subject = Re:MikTex Winrdt, pcTex v5, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
TeXMaker chỉ được cái hỗ trợ UTF8. Việc tô màu và tinh chỉnh quá tệ.

WinShell so với TeXnicCenter thì kô thể.

Những thứ còn lại mà Mr. Chú giới thiệu, /me kô biết
Có cái CrimSon Editor em chưa biết, thầy Chú có thể cho mọi người biết rõ hơn về cái này được không?
 
id = 833, parent = 832, thread = 170, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.147, time = 2006/01/03 (1136234171) ,
subject = Re:MikTex Winrdt, pcTex v5, hits = 0, karma = 0+0-,
sẵn đây thầy kỳ anh nói giúp:

http://www.crimsoneditor.com/

mọt editor đa chức năng, thích hợp với dân lập trình hơn là TeXer. That's all!
 
id = 835, parent = 833, thread = 170, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.147, time = 2006/01/03 (1136234298) ,
subject = Re:MikTex Winrdt, pcTex v5, hits = 0, karma = 0+0-,
ps: giống EditPlus và EmEditor.