VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1695, contains 1695, 1697, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1711, 1712, 1720, 1722, 1724
id = 1695, parent = 0, thread = 1695, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.60, time = 2006/04/07 (1144423860) ,
subject = vntex-tcvn(abc): 2 trong 1, hits = 5513, karma = 0+0-,
Font chữ theo bảng mã TCVN(ABC): "2 trong 1"
2 trong 1 là gì?
Như ta đã biết mỗi font chữ theo bảng mã TCVN(ABC) có 2 loại thường và hoa khi sử dụng chẳng hạn trong word ta phải thay đổi liên tục 2 loại này để dùng các ký tự có dấu, còn bây giờ công việc đó sẽ được TeX tự động làm.

Nếu thích các bạn có thể download tại đây

http://www.esnips.com/web/hhp-tcvn
 
id = 1697, parent = 1695, thread = 1695, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.129, time = 2006/04/08 (1144438402) ,
subject = Re:vntex-tcvn(abc): 2 trong 1, hits = 0, karma = 0+0-,
/me thấy đâu cần phải đổi qua đổi lại Chỉ cần dùng cái \up (\MakeUppercase là xong tuốt mà )

Anyway, nếu có vậy thì /me rất thích được thử. Bác nên liên lạc với anh Thành để thành quả của bác sớm thành chuẩn.

Mong được tra0 đổi thêm về khía cạnh devel của kết quả này!
 
id = 1702, parent = 1697, thread = 1695, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.254.43, time = 2006/04/08 (1144441315) ,
subject = Re:vntex-tcvn(abc): 2 trong 1, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
/me thấy đâu cần phải đổi qua đổi lại Chỉ cần dùng cái \up (\MakeUppercase là xong tuốt mà )
Hình như Kyanh hiểu nhầm ý mình rồi, không phải là input theo bảng mã tcvn mà output với font theo bảng mã tcvn.

Ví dụ output với vntime.ttf thì làm sao có ký tự hoa "" để mà \MakeUppercase. Vì vậy muốn output ra chữ "Ẩn mình" thì phải dùng cả 2 font vntime.ttf và vhtime.ttf và ở đây mình yêu cầu TeX nhập 2 font này thành 1. Như vậy khi input chữ "Ẩn mình" (theo utf8 chẳng hạn) thì output sẽ dùng "Ẩ" của vhtime.ttf và "n mình" của vntime.ttf
 
id = 1703, parent = 1702, thread = 1695, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.245.129, time = 2006/04/08 (1144441831) ,
subject = Re:vntex-tcvn(abc): 2 trong 1, hits = 0, karma = 0+0-,
hoặc là /me không hiểu ý bác, hoặc là bác có một chỗ nhầm lẫn... thú vị

gói vntex định nghĩa engine để \makeuppercase. Việc dùng \up{á} sẽ cho ra ký tự hoa; điều này hoàn toàn không phụ thuộc vào phần vào của tex, ví như bác có thể dùng nhiều bảng mã khác nhau với gói vietnam , bởi vntex sẽ là người lo việc cuối cùng.

Ý của bác chính là: khi người dùng gõ Ấ thì thấy Ấ? hạn chế của font vnmik là nếu gõ Ấ thì chỉ có chữ thường ..... ==> cái này ở phần Editor Nay bác đã làm được!!!!

Vẫn chưa hiểu lắm!

PS: /me vẫn dùng font vnmiku ( encoding: TCVN3 ) để gõ tài liệu khi dùng windows
 
id = 1705, parent = 1703, thread = 1695, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.252.207, time = 2006/04/08 (1144442637) ,
subject = Re:vntex-tcvn(abc): 2 trong 1, hits = 0, karma = 0+0-,
lyk:
hoặc là /me không hiểu ý bác, hoặc là bác có một chỗ nhầm lẫn... thú vị
Không! mình đang nói là output với font theo bảng mã TCVN(ABC)
 
id = 1706, parent = 1705, thread = 1695, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.245.129, time = 2006/04/08 (1144442772) ,
subject = Re:vntex-tcvn(abc): 2 trong 1, hits = 0, karma = 0+0-,
hhp:
lyk:
hoặc là /me không hiểu ý bác, hoặc là bác có một chỗ nhầm lẫn... thú vị
Không! mình đang nói là output với font theo bảng mã TCVN(ABC)
hì, trao đổi kiều này khó xơi quá Hè phải là cái IRC thui !!

/msg của /me: xkyanh
 
id = 1707, parent = 1705, thread = 1695, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.252.207, time = 2006/04/08 (1144443086) ,
subject = Re:vntex-tcvn(abc): 2 trong 1, hits = 0, karma = 0+0-,
Cái của mình là:

\documentclass{article}
\usepackage[tcvn]{vietnam} % cái này là input, vô tư vì HTT hỗ trợ rồi mà
\begin{document}
\usefont{T5}{abcbahab}{m}{n} % output  font vhbahab.ttf và vnbahab.ttf
Ẩn mình trong đêm tối
% ==> ra "Ẩn mình trong đêm tối" với font font theo bảng mã tcvn
\end{document}
 
id = 1708, parent = 1707, thread = 1695, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.245.129, time = 2006/04/08 (1144444052) ,
subject = Re:vntex-tcvn(abc): 2 trong 1, hits = 0, karma = 0+0-,
rõ, sir!

nhưng... nếu \usefont{T5}{abcbahab}{m}{n} mà \up{ẩn mình trong đêm tối} không ra "ẨN MÌNH TRONG..." thì cần phải coi lại việc coding cho các font abcbahab mà bác muốn hỗ trợ.

/me không biết vhbahab.ttf và vnbahab.ttf; nên sẽ về xem lại. ( thấy ttf đã thấy ngán rùi )

PS: "Ẩn mình trong đêm tối" là cái thấy ở editor chứ... Hiện TXC/vnmiku gõ "ẨN" thì nó ra là "ẩn" ==> dùng \up mới được.
 
id = 1709, parent = 1708, thread = 1695, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.252.207, time = 2006/04/08 (1144445083) ,
subject = Re:vntex-tcvn(abc): 2 trong 1, hits = 0, karma = 0+0-,
Ồ xin lỗi, mình gõ nhầm \usepackage[tcvn]{vietnam} phải là \usepackage{vietnam} hay \usepackage[utf8]{vietnam}.

Còn về \MakeLowercase\MakeUppercase là vô tư
 
id = 1711, parent = 1709, thread = 1695, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.245.129, time = 2006/04/08 (1144445372) ,
subject = Re:vntex-tcvn(abc): 2 trong 1, hits = 0, karma = 0+0-,
hhp:
Ồ xin lỗi, mình gõ nhầm \usepackage[tcvn]{vietnam} phải là \usepackage{vietnam} hay \usepackage[utf8]{vietnam}.
\usepackage{vietnam} tương đương \usepackage[viscii]{vietnam}... Là bảng mã VISCII mà

Còn \usepackage[utf8]{vietnam} thì trong tài liệu phải dùng UNICODE. Có phải: nếu trong tài liệu này dùng thêm encoding TCVN với một số font mà bác chỉ ra sẽ bị trục trặc ????
Còn về \MakeLowercase\MakeUppercase là vô tư
Híc, rúi tung rùi.

Bác làm ơn
- mô tả bài toán cần giải quyết
- giải pháp mà bác cung cấp

thế thì anh em hiểu rõ hơn sorry for any missed stuff

PS: /me offline cái đã. Hình như đói bụng và buồn ngủ rùi
 
id = 1712, parent = 1711, thread = 1695, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.20, time = 2006/04/08 (1144447376) ,
subject = Re:vntex-tcvn(abc): 2 trong 1, hits = 0, karma = 0+0-,
Bài toán: Hỗ trợ cho vntex thêm các font .VNTimesH(vhtime.ttf), .VNTimes(vntime.ttf),...

Các font loại này thường có một cặp, ví dụ .VNTimesH (chỉ cho ký tự hoa) và .VNTimes (chỉ cho ký tự thường). Thông thường khi tạo các file hỗ trợ để dùng các font chữ này trong LaTeX ta sẽ tạo riêng lẻ cho từng font (ví dụ Nguyen Van Hanh hình như là "texer?" đã làm như vậy??). Chẳng hạn
\usefont{T5}{vtimesh}{m}{n}: cho các ký tự hoa (ứng với .VNTimesH)
\usefont{T5}{vtimes}{m}{n}: cho các ký tự thường (ứng với .VNTimes)

Khi đó trong file tex ta muốn output ra "Ẩn mình", thì phải input là

{\usefont{T5}{vtimesh}{m}{n} Ẩ}{\usefont{T5}{vtimes}{m}{n} n mình}

Rườm rà quá!!

Giải quyết:

Mình tạo các file hỗ trợ chung cho cả 2 font vhtime.ttf và vntime.ttf. Chẳng hạn trong file tex muốn output ra "Ẩn mình", thì chỉ cần input là

\usefont{T5}{abctimes}{m}{n}{Ẩn mình}

Khi đó TeX sẽ tự động lấy glyph "Ẩ" của vhtime.ttf và các glyph "n, m, ì, n, h" của vntime.ttf để output ra "Ẩn mình"
 
id = 1720, parent = 1712, thread = 1695, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.244.212, time = 2006/04/08 (1144489947) ,
subject = Re:vntex-tcvn(abc): 2 trong 1, hits = 0, karma = 0+0-,
bác nói trước vậy có rõ ràng không. đỡ mất công trao đổi một hồi...

thế là có bộ font .vntime xì trum cho miktex chứ gì?
 
id = 1722, parent = 1720, thread = 1695, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.250.238, time = 2006/04/08 (1144490086) ,
subject = Re:vntex-tcvn(abc): 2 trong 1, hits = 0, karma = 0+0-,
lyk:
bác nói trước vậy có rõ ràng không. đỡ mất công trao đổi một hồi...

thế là có bộ font .vntime xì trum cho miktex chứ gì?
Ok, mình mới đưa lên chỉ mới 2 cặp font thôi? Kệ nhiều khi không rõ ràng như vậy lại có dịp trao đổi chứ!
 
id = 1724, parent = 1722, thread = 1695, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.244.212, time = 2006/04/08 (1144490379) ,
subject = Re:vntex-tcvn(abc): 2 trong 1, hits = 0, karma = 0+0-,
kiểu này phải cộng cho bác thêm mấy cái karma+ về cái vụ góp phần làm tăng đột biến số bài của viettug
 
id = 1704, parent = 1702, thread = 1695, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.245.129, time = 2006/04/08 (1144442542) ,
subject = Re:vntex-tcvn(abc): 2 trong 1, hits = 0, karma = 0+0-,
hhp:
Hình như Kyanh hiểu nhầm ý mình rồi, không phải là input theo bảng mã tcvn mà output với font theo bảng mã tcvn.

Ví dụ output với vntime.ttf thì làm sao có ký tự hoa "" để mà \MakeUppercase. Vì vậy muốn output ra chữ "Ẩn mình" thì phải dùng cả 2 font vntime.ttf và vhtime.ttf và ở đây mình yêu cầu TeX nhập 2 font này thành 1. Như vậy khi input chữ "Ẩn mình" (theo utf8 chẳng hạn) thì output sẽ dùng "Ẩ" của vhtime.ttf và "n mình" của vntime.ttf
Híc, phải coi lại!!!! Đây là cái /me mần:

% editor: TeXnic
% editor font: vnmiku ( or .vntime )
\documentclass{article}
\usepackage[tcvn]{vietnam} % not UTF*
\let\up\MakeUppercase
\begin{document}
\up{cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam}
% ==> ra "CỘNG HÒA XÃ HỘI..." à nhe
\end{document}