VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1678, contains 1678, 3154, 3158, 3342, 3344, 3441, 3442
id = 1678, parent = 0, thread = 1678, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.205, time = 2006/04/05 (1144252012) ,
subject = câu hỏi của một newbie, hits = 6912, karma = 0+0-,
toan:
Toi la Tran Van Toan, mot giao vien Toan cua Dong Nai. Toi dang tinh dung latex de soan luan van cua minh. Toi chua beiet lam muc luc cua mot luan van (cung nhu cho ca cuon sach), vay ban co the goi cho toi mot file mau duoc khong?
Để tạo mục lục, dùng \tableofcontents phối hợp với \section. Xem ví dụ ở đây:
LINK_HERE

câu trả lời ở đây: (câu trả lời sai)
LINK_HERE
Them nua, toi muon lam Header trong do co bao ham so trang va noi dung cua section cho tung chuong thi phai lam nhu the nao? Chang han so trang chan thi o ben trai, so trang le thi o ben phai, phia tren cua cuon sach.
chịu khó xem ở đây:
LINK_HERE
Do toi moi tiep xuc voi Latex nen con co nhieu cho chua biet. Mong ban som tra loi.
Welcome to VietTUG
 
id = 3154, parent = 1678, thread = 1678, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = tyty, ip = 203.162.3.145, time = 2006/12/16 (1166224667) ,
subject = Re:câu hỏi của một newbie, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi có đoạn code sau:
./code.2ea387a8c3.html

Khi biên dịch ra thì khoảng cách giữa các hàng rất gần nhau. Vậy tôi muốn giãn khoảng cách giữa các hàng ra thì dùng lệnh gì?

Tôi muốn khoảng cách giữa các item cũng giãn ra, vậy phải làm sao?

Xin cảm ơn


PS: (admin) tyty vui lòng dùng http://viettug./oae/ nhé! Cám ơn!
 
id = 3158, parent = 3154, thread = 1678, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.227.206, time = 2006/12/16 (1166255389) ,
subject = Re:câu hỏi của một newbie, hits = 0, karma = 0+0-,
tyty đã hỏi và /me đã trả lời ở đây:
LINK_HERE
 
id = 3342, parent = 3158, thread = 1678, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = chuongvd, ip = 137.224.234.16, time = 2007/03/18 (1174184027) ,
subject = Re:câu hỏi của một newbie, hits = 0, karma = 1+0-,
Cho em hỏi:
Mình muốn khi kết quả xuất ra trong phần tiêu đề của \subsection các chữ cái đầu tiên của nó được viết hoa mặc dù trong lúc nhập liệu mình không viết hoa thì trong phần premamble mình phải khai báo như thế nào ạ?

Cũng như phần \section sẽ viết hoa hoàn toàn mặc dù mình viết chữ thường.

Xin diễn đàn giúp em ạ.
 
id = 3344, parent = 3342, thread = 1678, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.253.25.253, time = 2007/03/18 (1174208301) ,
subject = Re:câu hỏi của một newbie, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn hỏi một câu không "newbie" chút nào!

Nếu bạn chỉnh \section bằng gói titlesec (khuyến cáo), thì có thể làm thế này:

\def\xUcase#1{\expandafter\MakeUppercase#1}

\titleformat{\section}[block]
 {\normalfont\bfseries\filcenter}
 {\fbox{\itshape\thesection}}
 {1em}
 {\xUcase} % thay bởi \MakerUppercase

\section{viết toàn chữ thường nhé...}

Việc dùng \xUcase đảm bảo rằng chữ cái đầu tiên đưọc in hoa. Nếu thay bởi \MakeUppercase thì toàn bộ tiêu đề sẽ được in hoa.
 
id = 3441, parent = 3344, thread = 1678, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = khanhhoa08, ip = 203.210.255.54, time = 2007/04/13 (1176415634) ,
subject = Re:câu hỏi của một newbie, hits = 0, karma = 0+0-,
chào các bác, các bác cho hỏi mình có thể tìm thấy hướng dẫn sử dụng các lệnh \fi, \if, @ ở trong gói nào vậy? Có đọc lướt qua gói ifthen sao không thấy gì hết, mình mới làm quen LaTeX, xin các bác giúp đỡ cho, cảm ơn nhiều!
 
id = 3442, parent = 3441, thread = 1678, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.237.101, time = 2007/04/13 (1176446707) ,
subject = Re:câu hỏi của một newbie, hits = 0, karma = 0+0-,
nếu mới làm quen với latex, thì nên tìm hiểu gói ifthen. Mô tả của gói này có thể tìm thấy trong wiki:LC. Nên dùng gói này hơn là cấu trúc \if...\fi nguyên thuỷ của tex -- tuy nhiên, nếu thích có thể tìm hiểu trong TeX by topic