VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1673, contains 1673, 1676
id = 1673, parent = 0, thread = 1673, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 125.234.189.162, time = 2006/04/05 (1144237181) ,
subject = unicode tiếng Việt, hits = 1341, karma = 0+0-,
from admin: vui lòng soạn lại bài này với tiếng việt có dấu. cám ơn!

LINK_HERE
tren do la noi tai unicode cho tieng viet bac nao chua co thi lam lien nghen
san tui luu lai luon. vi nhung noi khong dung no ma dung vietkey tui xai khong duoc buc minh gi dau.
 
id = 1676, parent = 1673, thread = 1673, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.205, time = 2006/04/05 (1144248989) ,
subject = Re:unicode tiếng Việt, hits = 0, karma = 0+0-,
diễn đàn đã tích hợp sẵn bộ gõ tiếng Việt. xem hồ sơ của bác, thấy bác chọn kiểu gõ tiếng Việt là VNI, sao bác nói là gõ không được?

khi bác viết bài, bác có thể thay đổi bộ gõ tuỳ ý (nhưng tốt nhất là dùng trang hồ sơ để thay đổi một lần):

http://download.viettug.org/users/kyanh/bbcode1.jpg

xem thêm ở đây:
LINK_HERE