VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1667, contains 1667, 1668
id = 1667, parent = 0, thread = 1667, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/04/05 (1144228665) ,
subject = hoán vị \\underline và \\textit * câu hỏi về macro, hits = 740, karma = 0+0-,
Trong tài liệu có nhiều nơi cần gạch chân các từ, nhưng đúng theo quy định thì phải in nghiêng các từ đó. Bây giờ bạn đang đi công tác, em muốn tạo macro tạo in nghiêng, để sau này bạn em về, nếu muốn em có thể thay toàn bộ các phần in nghiêng trong tài liệu thành gạch chân bằng cách thay macro đã định nghĩa. Vậy, cần phải làm như thế nào ạ. Em cảm ơn.
 
id = 1668, parent = 1667, thread = 1667, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.246.205, time = 2006/04/05 (1144234505) ,
subject = Re:Hoán vị \\underline và \\texit, hits = 0, karma = 0+0-,
giá như bạn cho biết bạn đã làm thế nào...

giả sử bạn đang dùng \underline để gạch chân các từ trong tài liệu hiện có. bi chừ muốn in nghiêng toàn bộ các chỗ gạch chân, bạn chèn các dòng như sau vào đầu tài liệu

% thay gạch chân bởi in nghiêng
\let\oldunderline\underline
\let\underline\textit % hoặc
%\let\underline\emph % cái này hay hơn

% \begin{document}


với cách làm trên, toàn bộ các chỗ in nghiêng thành gạch chân, ( như trạng thái ban đầu ), bạn chỉ việc bỏ đi dòng thứ hai, nghĩa là
% thay gạch chân bởi in nghiêng
\let\oldunderline\underline
% \let\underline\textit % bỏ đi để quay lại ban đầu
% \begin{document}


việc làm trên chỉ là bất đắc dĩ. mình sẽ sớm có bài viết trao đổi về chuyện thay đổi thế này.

chúc bạn thành công.