VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1653, contains 1653, 1660, 1787
id = 1653, parent = 0, thread = 1653, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.126, time = 2006/04/03 (1144074531) ,
subject = KIG và Cabri 1.2, hits = 1134, karma = 0+0-,
!!! bài của longgia2001 !!!

* Now Kig is able to read (partially) the files of Cabri v1.2, and the compatibility with Cabri v1.0 is slightly improved too

* Thanks to the Numeric Label, now the Dr.Geo and KSeg input filters can import a bit more objects

* The XFig exporter can export polygons

Tham khảo thêm tại: http://edu.kde.org/kig/development.php

@kyanh: Nói chung khi export ra mấy file đặc tả như pstricks hay êpic vẫn có thể sửa trực tiếp được... Còn chiêu chụp hình, mỗi lần mỗi phải chụp rồi lại ...

Với ại đâu phải ai cũng the GIMP đâu. Mà dùng Photoshop illegal thì chắc mọi người cũng áy náy
 
id = 1660, parent = 1653, thread = 1653, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.54.86, time = 2006/04/04 (1144087258) ,
subject = Re:KIG và Cabri 1.2, hits = 0, karma = 0+0-,
Yếu điểm của KIG là:...... nó chạy trên *nix trong khi đa số dân AnNam ta lại dùng M$ Windows. (Cùng loại bất lợi như winefish)
 
id = 1787, parent = 1653, thread = 1653, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 125.234.128.189, time = 2006/04/13 (1144880864) ,
subject = Re:KIG và Cabri 1.2, hits = 0, karma = 0+0-,
Screenshot của KIG http://viettug.org/components/com_simpleboard/uploaded/images/Kig.png