VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1624, contains 1624, 1635, 1637, 1648, 2312, 2313, 2314, 2322, 2330
id = 1624, parent = 0, thread = 1624, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.207, time = 2006/04/01 (1143828280) ,
subject = học gì trong hè 2006 ?, hits = 2719, karma = 0+0-,
xin chào!

tớ có kế hoạch tự bồi dưỡng trong hè này, về hai mảng của tex là hình vẽ và sử dụng một số gói. tớ nghĩ có thể tổ chức cùng học qua mạng...

thời gian:
* hè 2006 ( bắt đầu từ tháng 5/2006, đến tháng 9/2006)

hình thức:
* một thành viên sẽ đóng vai trò chủ đạo, tự ngâm cứu bài giảng và công bố bài giảng. các thành viên khác theo dõi và đưa ra các kiến nghị, giải quyét bài tập.
* mỗi tuần có không quá hai buổi

tớ đã làm một bình chọn, để mọi người có thể chọn cái quan trọng nhất để học trong hè này. các bạn vui lòng ghé qua và cho ý kiến. phần nào cao điểm nhất /me sẽ chọn ra .

các bạn có ý kiến gì vui lòng trả lời bài này. /me sẽ ra một box mới khi thấy cần thiết.

chúc vui vẻ.
 
id = 1635, parent = 1624, thread = 1624, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/04/03 (1144060894) ,
subject = Re:học gì trong hè 2006 ?, hits = 0, karma = 0+0-,
Hoàn toàn hoan nghênh điều này. Nó sẽ giúp cho nhiều người nâng cao "tay nghề" lên đấy. Có một đề nghị là: Hãy để lyk(Câu này dánh cho tất cả trừ Kyanh) cầm chịch đi, vì là nhà sư phạm của viettug.org mà. Với lại rất hy vọng là việc chọn nội dung là khâu quan trong. Nên có một cuộc thăm dò dư luận từ giờ để biết là sẽ học cái gì.
 
id = 1637, parent = 1635, thread = 1624, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.246.126, time = 2006/04/03 (1144062633) ,
subject = Re:học gì trong hè 2006 ?, hits = 0, karma = 0+0-,
vậy bác thử tham gia bình chọn, nhé
 
id = 1648, parent = 1637, thread = 1624, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.54.86, time = 2006/04/03 (1144070497) ,
subject = Re:học gì trong hè 2006 ?, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác thử tham gia đề xuất nội dung nhé. Bác vừa có kinh nghiệm báo cáo với Xê-mi-na xong mà...
 
id = 2312, parent = 1624, thread = 1624, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.227.70, time = 2006/06/06 (1149590254) ,
subject = Re:học gì trong hè 2006 ?, hits = 0, karma = 0+0-,
kô học gì cả, đi dạy thêm xỉu lơ rồi
 
id = 2313, parent = 2312, thread = 1624, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 58.186.80.57, time = 2006/06/07 (1149641114) ,
subject = Re:học gì trong hè 2006 ?, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn Bác kyanh. Rất hoan nghênh.
 
id = 2314, parent = 2313, thread = 1624, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.226.168, time = 2006/06/07 (1149665763) ,
subject = Re:học gì trong hè 2006 ?, hits = 0, karma = 0+0-,
Hỏng có hiểu ý bác à nhe
 
id = 2322, parent = 2314, thread = 1624, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.143.71, time = 2006/06/08 (1149727117) ,
subject = Re:học gì trong hè 2006 ?, hits = 0, karma = 0+0-,
@kyanhxx Chỉ giỏi đầu têu, còn lại, mọi việc bỏ lở dở ... he he he ... \kyanh mất tích rùi thì phải.

@lyk: Than ôi, nhà sư phạm, nay còn đâu
(Xin lỗi cụ Thế Lữ)

@viettug: xì trum chẳng qua chỉ ham $, đi dạy thêm, hứa nèo ...

@ 3 xxx trên:
Nên học tập bác hhp, bác Chú, bác hoangoclan .... \nDots mừ đóng góp cho viettug chứ

Thấy các bác kia tích cực đóng góp, mình cũng ham .... Các bác iên tâm, mấy tên xxx thế tiêu sớm!
 
id = 2330, parent = 2322, thread = 1624, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.191, time = 2006/06/09 (1149846517) ,
subject = Re:học gì trong hè 2006 ?, hits = 0, karma = 0+0-,
coming soon!