VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1622, contains 1622
id = 1622, parent = 0, thread = 1622, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 203.210.245.149, time = 2006/03/31 (1143796036) ,
subject = năm bước (++) cho Newbie, hits = 708, karma = 0+0-,
* tải về và cài đặt vnmik, http://vnmik.sf.net/

* tạo tập tin kiemtra.tex

- lưu ở thư mục d:\mytex
- dùng bảng mã TCVN3
- sử dụng editor TeXniCenter có khi cài VnMiK (xem shortcut ngoài desktop)
- nội dung
\documentclass{article}
\usepackage[tcvn]{vietnam}
\begin{document}
kiểm tra $a^2+b^2=c^2$
\end{document}


* biên dịch: trong TeXnicCenter nhấn Ctrl+F7, xong rùi nhấn F5

* tìm tài liệu đọc thêm:
- bàn về tex: latexcourse, http://download.viettug.org/mirror1.php?files=course
- gõ công thức toán: amsmaht, http://download.viettug.org/mirror1.php?files=amsldoc
- trình bày định lý: ntheorem, http://download.viettug.org/mirror1.php?files=ntheorem

* tham gia diễn đàn ViệtTUG