VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1611, contains 1611, 1614, 1620, 1621
id = 1611, parent = 0, thread = 1611, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = dtq, ip = 58.187.77.30, time = 2006/03/30 (1143725858) ,
subject = WYSIWYG cho latex2e, hits = 1121, karma = 0+0-,
Thử qua chơi
http://www.ctan.org/tex-archive/systems/win32/bakoma/
 
id = 1614, parent = 1611, thread = 1611, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.183, time = 2006/03/30 (1143728528) ,
subject = Re:WYSIWYG cho latex2e, hits = 0, karma = 0+0-,
Screen shot:
http://www.ctan.org/tex-archive/systems/win32/bakoma/snapshots/texword.png
BaKoMa TeX Word Editor.
It is useful for editing LaTeX 2e documents via WYSIWYG interface.
It looks such that you edit your document immediately in DVI Viewer window.
Running this tool requires at least 1 GHz computer (2 GHz recommended).
/me đã thử qua, hay. Nhưng nói chung /me kô thích chàng WYSISYG nào cả

Theo /me biết, BaKoMa phát triển rất mạnh. Một trong những bộ font do BaKoMa phát triển đã trở thành chuẩn trong TeX (???)
 
id = 1620, parent = 1614, thread = 1611, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.54.86, time = 2006/03/31 (1143794663) ,
subject = Re:WYSIWYG cho latex2e, hits = 0, karma = 0+0-,
BaKoMa về bản chất cũng chỉ là một Shell có tích hợp previewer thôi. Cái này người mới dùng sẽ cảm thấy thích thú vì nó trực quan. Nhưng dùng ít lâu sẽ chán ngay thôi mà, vì ngay trước khi gõ CODE trong đầu chúng ta đã phải nghĩ là ta muốn gì.

Chính vì thế, BaKoMa đưa ra một lựa chọn số 2: Editor + Previewer. Lối cũ!
 
id = 1621, parent = 1620, thread = 1611, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 203.210.245.149, time = 2006/03/31 (1143795356) ,
subject = Re:WYSIWYG cho latex2e, hits = 0, karma = 0+0-,
longgia2001:
Chính vì thế, BaKoMa đưa ra một lựa chọn số 2: Editor + Previewer. Lối cũ!
Bác đã đọc bài phỏng vấn ngài Leslie Lamport về LaTeX chưa(*)? Trong đó, ngài Lamport ước gì... LaTeX chết sớm mặc dù Lamport cũng nhắc lại lời của Knuth rằng LaTeX còn tồn tại 100 năm nữa.... Một WYSIWYG editor là có thể thiết kế được, độc lập (chứ không phụ thuộc hệ thống TeX), là điều tất yếu, nhưng hiện nay vẫn chưa có vì:
- không có thời gian
- thị trường quá bé (nên không ai đầu tư)

vậy đó!

(*) Bài này tìm ở mục tài liệu của việttug sẽ thấy)