VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1603, contains 1603, 1607, 1715, 1767, 2262, 2283, 2284, 2450, 2461, 2466, 2682, 2685, 2694, 2696
id = 1603, parent = 0, thread = 1603, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.138, time = 2006/03/28 (1143562277) ,
subject = TeX => làm thế nào?, hits = 4870, karma = 0+0-,
Dùng chương trình (Windows) gì để chuyển TeX => HTML ?

Các bác cho ý kiến và chú thích cụ thể một chút...

Cám ơn rất nhiều!
 
id = 1607, parent = 1603, thread = 1603, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.50, time = 2006/03/29 (1143620548) ,
subject = Re:TeX => làm thế nào?, hits = 0, karma = 0+0-,
tìm được tài liệu này, có lẽ là có ích. đang review:

Title: Installing LATEX2HTML with MiKTEX
Author: Luis Seidel Gómez de Quero
URL: http://www.mayer.dial.pipex.com/l2h.htm
 
id = 1715, parent = 1607, thread = 1603, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.250.238, time = 2006/04/08 (1144489378) ,
subject = Re:TeX => làm thế nào?, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình vẫn chưa dùng được (đã cài như hướng dẫn). Kyanh có thể cho một ví dụ cụ thể được không? Cảm ơn
 
id = 1767, parent = 1715, thread = 1603, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.13, time = 2006/04/11 (1144695316) ,
subject = Re:TeX => làm thế nào?, hits = 0, karma = 0+0-,
mình đã thử qua chàng kia (latex2html). nhưng không thể chuyển cho các tài liệu tiếng việt được. việc cài đặt quá nhiêu khê. mình sẽ gửi cho bác những thứ cần thiết (nhưng cũng phải vào tuần sau )

dùng tex4ht trên linux thì kết quả tạm được. miktex có hỗ trợ tex4ht, nhưng bộ cài đặt mặc định của miktex cần phải tinh chỉnh một chút.

/me kô hài lòng với chàng tex->html nào cả
 
id = 2262, parent = 1715, thread = 1603, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.237.76, time = 2006/05/29 (1148914108) ,
subject = Re:TeX => làm thế nào?, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình vẫn chưa dùng được (đã cài như hướng dẫn). Kyanh có thể cho một ví dụ cụ thể được không? Cảm ơn
Sorry Mr. hhp!

Cái dạo đó buồn buồn làm sao đem cái thân gầy ra thử mấy chàng TeX2HTML. Hết cả hơi mà latex2html không xử lý tiếng Việt được. ( với tiếng Anh thì đơn giản hơn, làm đúng chỉ dẫn của họ; Mr. hhp có cần bản đấy không, bản cài đặt hay gói cho vnmik 2.1 ấy ? ).

Còn tex4ht thì kết quả tương đối trên Linux. Ở bộ miktex 2.4 có thể nói là em đã thất bại ( đầy lỗi )

Có lẽ phải chuyển qua dùng ConTeXt thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn!
 
id = 2283, parent = 2262, thread = 1603, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.255.163, time = 2006/06/03 (1149329966) ,
subject = Re:TeX => làm thế nào?, hits = 0, karma = 0+0-,
@viettug, mình có download latex2html nhưng không chạy được chưa nói đến tiếng Việt, tiếng gì cũng không chịu chạy, có lẽ mình download thiếu hoặc không biết cách biên dịch. Nếu được viettug gửi cho mình bản mà viettug đã chạy được bằng tiếng Anh, có hướng dẫn cài đặt và biên dịch càng tốt (mình chỉ dùng trên windows). Rất cám ơn.
 
id = 2284, parent = 2283, thread = 1603, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.178, time = 2006/06/03 (1149330403) ,
subject = Re:TeX => làm thế nào?, hits = 0, karma = 0+0-,
hì hì, bộ cài của nó đúng là nhiêu khê

em phải cài lại windows cái đã. Gần ba tháng nay kô dùng windows, nó bị con virút riết gì đó làm chết rồi. mở máy lên làm vài ba thứ là nó khởi động lại Cái vnmik cũng bị hoãn theo!
 
id = 2450, parent = 2283, thread = 1603, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.235.93, time = 2006/06/23 (1151055960) ,
subject = Re:TeX => làm thế nào?, hits = 0, karma = 0+0-,
Xem ở đây : wiki:latex2html
 
id = 2461, parent = 2450, thread = 1603, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.249.14, time = 2006/06/26 (1151284866) ,
subject = Re:TeX => làm thế nào?, hits = 0, karma = 1+0-,
TeX4HT với tiếng Việt.

Dựa trên tài liệu hướng dẫn của Philip A. Viton (TeX4HT under MiKTeX, March 21, 2005), mình đã cài đặt thành công TeX4HT (với MiKTeX 2.4 trên Windows) dùng được tiếng việt (vntex). Dưới đây là cách cài đặt.

A.Yêu cầu: GhostScriptImageMagick đã có trên hệ thống của bạn

B.Cài đặt:

1) Bỏ tex4ht trong MiKTeX
* Start -> Programs -> MikTeX -> MikTeX Package Manager
* Name: gõ tex4ht. Click Filter, sẽ hiện ra: tex4ht và miktex-teX4ht-bin.
* Chọn từng cái, click chuột phải và chọn Uninstall.

2) Tạo 2 thư mục. Chẳng hạn
C:\TeX4ht\tex4ht
C:\TeX4ht\bat

3) Download temp-tex4ht tại:
http://www.empirics.net/members/hhp/temp-tex4ht.zip
và cất ở đâu cũng được.

4) Trong temp-tex4ht, mở miktex-install.bat và sửa lại một số Path thích hợp với hệ thống của bạn. Giả sử hệ thống của bạn đã cài đặt

* GhostScript với đường dẫn đến thư mục bin là C:\gs\gs8.53\bin
* ImageMagick với đường dẫn đến thư mục là C:\ImageMagick
* MiKTeX với đường dẫn đến thư mục texmf và localtexmf là C:\MiKTeX\texmf và C:\MiKTeX\localtexmf

Khi đó bạn sửa các dòng như dưới đây:
...
set t4htdir=C:\TeX4ht\tex4ht
...
set miktexdir=C:\MiKTeX\texmf
...
set locdir=C:\MiKTeX\localtexmf
...
set batdir=C:\TeX4ht\bat
...
set gsbindir=C:\gs\gs8.53\bin
...
set imdir=C:\ImageMagick


5) Click vào file miktex-install.bat (quá trình bắt đầu cài đặt)

6) Giả sử thư mục tfm của vntex có đường dẫn C:\MiKTeX\vntex\fonts\tfm. Khi đó mở file tex4ht.env (nằm trong C:\TeX4ht\tex4ht\texmf\tex4ht\base) và thêm dòng sau đây:
tC:\MiKTeX\vntex\fonts\tfm!

7) Biên dịch: tạo file test.tex với nội dung dưới đây và cất trong thư mục bat (C:\TeX4ht\bat)

\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\begin{document}
Tiếng việt với TeX4HT
\end{document}


Từ dòng lệnh (command.com hoặc cmd.exe), chạy

htlatex test.tex

Ps: Kyanh, mình đã biên dịch được latex2html rồi. Cảm ơn nhiều. Tuy nhiên vẫn chưa đưa tiếng Việt vào được.

admin note: Mr. hhp có thể chuyển bài này qua http://wiki.viettug.org/ không? cám ơn
 
id = 2466, parent = 2461, thread = 1603, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.192, time = 2006/06/26 (1151337955) ,
subject = Re:TeX => làm thế nào?, hits = 0, karma = 0+0-,
Vừa thấy Mr. hhp gửi bài này ở wiki. Cám ơn Mr. hhp rất nhiều

Xem đây: wiki:TeX4ht
 
id = 2682, parent = 2461, thread = 1603, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = tiendien01389, ip = 203.160.1.38, time = 2006/07/30 (1154197516) ,
subject = Re:TeX => làm thế nào?, hits = 0, karma = 0+0-,
Trong bài hướng dẫn của thầy Lê Bá Phi về dùng tiếng việt với TeX4ht, có một yêu cầu trước khi cài đặt là trên hệ thống phải có ImageMagick. Các bác cho hỏi cách cài đặt ImageMagick. Em đã Download phần mềm này về máy tính rồi, nhưng không thấy file SETUP đâu? Như vậy để cài phần mềm này thì phải làm thế nào?

Em đã download ImageMagick từ đây:
http://www.imagemagick.org
 
id = 2685, parent = 2682, thread = 1603, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.240.204, time = 2006/07/30 (1154242553) ,
subject = Re:TeX => làm thế nào?, hits = 0, karma = 0+0-,
Nhiều khả năng bạn cần tải vè tập tin sau đây:

LINK_HERE-dll.exe

và cài đặt. Chúc thành công.

PS: liên kết đấy có ở : LINK_HERE
 
id = 2694, parent = 2685, thread = 1603, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = tiendien01389, ip = 203.160.1.38, time = 2006/07/31 (1154283551) ,
subject = Re:TeX => làm thế nào?, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn viettug, em đã cài đặt và biên dịch được với TeX4HT.

+) Tuy nhiên em lại gặp một vướng mắc nữa đó là khi biên dịch các file *.tex mà trong file *.tex đó có đưa hình ở ngoài vào (chứ không phải hình vẽ trực tiếp với LaTeX) thì lại không được, trong file HTML thu được không có hình như trong file DVI hay PS.

+) Các file *.tex soạn với gói Powerdot không biên dịch được sang HTML

Vậy là do em làm chưa đúng hoàn toàn hay là do hạn chế của trình chuyển đổi.
Rất mong được mọi người trong diễn đàn chỉ giúp
 
id = 2696, parent = 2694, thread = 1603, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.240.204, time = 2006/07/31 (1154284210) ,
subject = Re:TeX => làm thế nào?, hits = 0, karma = 0+0-,
tex4ht có những hạn chế nhất định. Việc chuyển đổi không thành công cho thấy điều đó. Mặc dù vậy, bạn kiểm tra xem trong các tập tin *.log có thông báo gì đáng chú ý không... ( bản thân/me chưa bao giờ dùng tex4ht với hình ảnh nạp ngoài... -- tối nay mới ngồi thử xem ).

Như /me đã nói ở trên, không có trình chuyển tex2html nào làm /me hài lòng cả

Còn powerdot thì mục đích chính của nó là... chuyển tex2pdf. Mần powerdot2html cũng hơi bị kỳ