VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1602, contains 1602
id = 1602, parent = 0, thread = 1602, catid = 22, locked = 1, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.138, time = 2006/03/28 (1143562125) ,
subject = tham khảo: texunicode (N.H. Điển), hits = 495, karma = 0+0-,
Bài viết về TeX+Unicode của tác giả Nguyễn Hữu Điển (tải về từ trang web của tác giả; địa chỉ trang web có trong slide cuối)

Bài viết gốc ở dạng *.ppt, /me đã chuyển qua dạng *.jpg cho nhẹ:
http://viettug.org/migration/#/download.php/982/texunicode-nhd.tgz

Chú ý hết sức quan trọng:
Sau khi đọc, các ý kiến phản hồi của bạn (nếu có) xin chuyển đến tác giả. Xin đừng gửi lên ViệtTUG. Những bài viết không đúng yêu cầu này sẽ bị xóa và tác giả bài viết sẽ bị khóa tài khoản tại việttug -- cám ơn!