VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1599, contains 1599, 1600
id = 1599, parent = 0, thread = 1599, catid = 22, locked = 1, moved = 0,
userid = thanhhue, ip = 203.162.3.157, time = 2006/03/28 (1143551755) ,
subject = bản dùng thử Cabri3D hết hạn, hits = 1258, karma = 0+0-,
Sau khi sử dụng bản dùng thử phần mềm Cabri 3D hết thời gian sử dụng 31 ngày , mình remove và install lại vẫn không sử dụng được , Có cách nào giúp mình với .Cám ơn các bạn nhiều.
 
id = 1600, parent = 1599, thread = 1599, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.138, time = 2006/03/28 (1143561413) ,
subject = Re:bản dùng thử, hits = 0, karma = 0+0-,
mình rất muốn giúp bạn, nhưng:

* chủ đề bài viết không rõ ràng,
* chủ đề không đúng box
* nội dung bài viết không đúng quy định của việttug:
LINK_HERE

chủ đề này sẽ bị khóa sớm. vui lòng không trả lời hoặc chú thích thêm. cái bài viết sau bài này sẽ bị xóa.

cám ơn!

PS: tsnsidon đâu ???