VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 159, contains 159, 316
id = 159, parent = 0, thread = 159, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = [email protected] (guest), ip = 203.162.3.77, time = 2005/10/02 (1128270105) ,
subject = đang dịch tài liệu gói \'ntheorem\', hits = 787, karma = 0+0-,
Xin chào!

/me đang dịch tài liệu hướng dẫn sử dụng gói ntheorem.sty Gồm có 28 trang phần User-Interface!

bác nào có ý kiến đóng góp, trục trặc xin cho biết

cám ơn và ... chờ

kyanh
 
id = 316, parent = 159, thread = 159, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.15, time = 2005/11/03 (1130956545) ,
subject = Chuyển qua dùng gói \'ntheorem\' gấp!, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin chào!

Gói ntheorem thay thế hoàn hảo gói amsthm và cách tạo môi trường định lý chuẩn của LaTeX. Các bác có kế hoạch ngâm cứu và chuyển qua dùng gói này gấp gấp! (Yên tâm, gói này bảo đảm tương thích)

Vài tính năng tuyệt vời:
* cho phép liệt kê các định lý ( giống \listoftables í mà )
* thay đổi kiểu dáng của môi trường định lý cực kỳ dễ, đầy đủ
* giải quyết hoàn toàn bài toán đặt dấu kết thúc môi trường định lý ( ví dụ dấu \qued -- hình chữ nhật rỗng -- điều phải chứng minh -- ở cuối môi trường proof)
* và nhiều nhiều nữa

/me đang dịch tài liệu, nhưng bận quá. Hai tuần nữa chưa chắc xong. Bác nào giúp một tay -- còn không thì ráng đợi.

Chú ý quan trọng:
khi dùng cùng với gói 'amsthm', các bác nhớ thêm tuỳ chọn 'amsthm' khi nạp gói 'ntheorem'. Cũng chú ý thêm tuỳ chọn khi dùng cùng hyperref

Enjoy!