VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1566, contains 1566, 1569, 2163, 2168, 2170, 2171, 2172, 2173
id = 1566, parent = 0, thread = 1566, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.205, time = 2006/03/26 (1143367369) ,
subject = @Kyanh, hits = 2676, karma = 0+0-,
Kyanh, mình chưa dùng tetex (linux) nên không thể kiểm tra được, nó trục trặc gì vậy?
 
id = 1569, parent = 1566, thread = 1566, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.77, time = 2006/03/26 (1143386419) ,
subject = Re:@kyanh, hits = 0, karma = 0+0-,
bị lỗi: không tìm thấy font TFM, không sinh ra font PK được

để mình xem giúp bác và sẽ có những thay đổi cần thiết. chưa rảnh lắm: chỉ kịp đóng gói cho vnmik mà thôi.

thing after thing
 
id = 2163, parent = 1569, thread = 1566, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 125.235.190.237, time = 2006/05/21 (1148152201) ,
subject = Re:@kyanh, hits = 0, karma = 0+0-,
Cái chữ ký đã bao giờ mình làm đâu mà sao lại có thế nhỉ?
 
id = 2168, parent = 2163, thread = 1566, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.241, time = 2006/05/21 (1148198009) ,
subject = Re:@kyanh, hits = 0, karma = 0+0-,
tại bác quên. không ai rảnh để nói giúp bác là... tex thú vị cả
 
id = 2170, parent = 2168, thread = 1566, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 203.162.3.152, time = 2006/05/21 (1148205313) ,
subject = Re:@kyanh, hits = 0, karma = 0+0-,
Bac hhp lon tuoi lam roi bac kyanh ah chu khong phai nhu bac nghi la bang tuoi voi tui minh dau bac kyanh ah, bac thay doi cach xung ho nhe!
 
id = 2171, parent = 2170, thread = 1566, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 203.210.241.241, time = 2006/05/21 (1148206291) ,
subject = Re:@kyanh, hits = 0, karma = 0+0-,
chậc, sorry bác và sorry bác hhp. trước giờ chỉ biết bác hhp đi dạy ở NT và nghĩ là trạc tuổi mình chứ ;( sao mà long già hỏng nói gì nhỉ
 
id = 2172, parent = 2171, thread = 1566, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.249.116, time = 2006/05/21 (1148207796) ,
subject = Re:@kyanh, hits = 0, karma = 0+0-,
@lyk, đừng để ý đến chuyện đó, tuổi tác đâu có liên quan gì đến TeX, lyk thử dùng lệnh \tuoi sẽ thấy TeX báo lỗi ngay
 
id = 2173, parent = 2172, thread = 1566, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 203.210.241.241, time = 2006/05/21 (1148209648) ,
subject = Re:@kyanh, hits = 0, karma = 0+0-,
sắp tới em làm mấy cái interview, user page, là nơi để các thành viên chia sẻ kỷ niệm với TeX và đủ thứ khác hy vọng là nhờ đó mọi người sẽ hiểu nhau hơn