VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1535, contains 1535, 1536
id = 1535, parent = 0, thread = 1535, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 203.162.3.157, time = 2006/03/25 (1143237886) ,
subject = tải về VnMik 1.4 và VnMik 2.1, hits = 1423, karma = 0+0-,
nhờ bác kỳ anh Upload

VnMik 1.4 và VnMik 2.1 ( dễ tải một chút )

mình vào địa chỉ dưới đây mà vẫn không tải được vì nó có bản thông báo gí đó toàn là Anh ngữ . che khuất đi các mục download . nên không chọn được.
LINK_HERE=176036

vậy bác nên upload tại chỗ ngay trên diễn đàn luôn để tiện tải về. mong hồi âm gấp . nhanh lên xin cản ơn.
 
id = 1536, parent = 1535, thread = 1535, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.213, time = 2006/03/25 (1143273411) ,
subject = Re:tải về VnMik 1.4 và VnMik 2.1, hits = 0, karma = 0+0-,
chào bác,

vnmik kích thước khá lớn, nên để tiện lợi phải để ở sf.net. cái trang mà bác vào có rất nhiều mirror, tải kô được chỗ này thì tải ở chỗ khác. nếu bác sử dụng nhiều thì sẽ thấy nó rất hay.

bác muốn chọn mirror thì xem ở phần cuối cùng của trang, phần ở trên bị quảng cáo che mất

đây là một số mirror cho vnmik:

nhật: LINK_HERE-2.1.zip
úc: LINK_HERE-2.1.zip
thái: LINK_HERE-2.1.zip

hope this help!