VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1523, contains 1523, 1524, 1526, 1529, 1546, 1548, 1555, 1563
id = 1523, parent = 0, thread = 1523, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/03/25 (1143228138) ,
subject = Hỏi về việc chuyển đổi các Font trong TeX, hits = 1592, karma = 0+0-,
Không biết mình mở một topic mới thế này có hợp lý không? Hiện tại mình có một vấn đề nhờ mọi người giúp. Mình có hai file .tex tài liệu, khổ nỗi là một file thì gõ bởi họ font VISCII, một file thì gõ bằng TCVN. Bây giờ mình muốn nhập hai tài liệu này làm một tài liệu thống nhất thì phải làm sao? Tất nhiên là có thể làm thủ công kiểu ghép tài liệu, nhưng hình như Kyanh đã từng nói về việc chuyễn đổi các họ Font này. Vậy mong mọi người giúp đỡ mình chuyện này nhé. Cảm ơn mọi người.
 
id = 1524, parent = 1523, thread = 1523, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.252.16, time = 2006/03/25 (1143229538) ,
subject = Re:Hỏi về việc chuyển đổi các Font trong TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
cuong12giaitich:
Mình có hai file .tex tài liệu, khổ nỗi là một file thì gõ bởi họ font VISCII, một file thì gõ bằng TCVN. Bây giờ mình muốn nhập hai tài liệu này làm một tài liệu thống nhất thì phải làm sao?
Chào Cuong, rất đơn giản, chẳng hạn dùng Unikey để chuyển mã TCVN sang VISCII hoặc ngược lại
 
id = 1526, parent = 1524, thread = 1523, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/03/25 (1143230332) ,
subject = Re:Hỏi về việc chuyển đổi các Font trong TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn hhp nhiều nhé. Ở đây ý của mình là đã có các file sẵn mình đã tạo năm ngoái rồi. Bây giờ cả hai file đều khá nhiều trang, mình muốn nhập hai file thành một tài liệu thống nhất. Nhưng nếu biên dịch sang .dvi hoặc .pdf thì nếu được phần đầu thì mất phần sau, và ngược lại. Mong hhp và mọi người chỉ cho cách xử lý. Việc dùng Unikey mà hhp nói có thể mình chưa biết. mong hhp giúp mình rõ hơn. Cảm ơn hhp nhiều.

PS: Dạo này liên lạc với vanchutr(Thầy Chú) mà không liên lạc được.
 
id = 1529, parent = 1526, thread = 1523, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.252.16, time = 2006/03/25 (1143231005) ,
subject = Re:Hỏi về việc chuyển đổi các Font trong TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
cuong12giaitich:
Cảm ơn hhp nhiều nhé. Ở đây ý của mình là đã có các file sẵn mình đã tạo năm ngoái rồi. Bây giờ cả hai file đều khá nhiều trang, mình muốn nhập hai file thành một tài liệu thống nhất. Nhưng nếu biên dịch sang .dvi hoặc .pdf thì nếu được phần đầu thì mất phần sau, và ngược lại. Mong hhp và mọi người chỉ cho cách xử lý. Việc dùng Unikey mà hhp nói có thể mình chưa biết. mong hhp giúp mình rõ hơn. Cảm ơn hhp nhiều.
Ví dụ Cuong có 2 file tex. file1: input theo bảng mã TCVN và file2: input theo bảng mã VISCII

C1: Dùng unikey: chẳng hạn chuyển bảng mã TCVN sang bảng mã VISCII

+ Copy nội dung file1 vào clipboard
+ Mở unikey chọn "công cụ" và chọn nguồn:TCVN và đích: VISCII . Bấm vào nút "Chuyển mã" (nó sẽ cất vào clipboard)
+ mở file2 paste vào là xong

C2: Không chuyển mã

\documentclass{article}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\begin{document}
\inputencoding{viscii} %từ đây gõ theo bảng mã viscii
\input{file2}
\inputencoding{tcvn} %từ đây gõ theo bảng mã tcvn
\input{file1}
\end{document}
 
id = 1546, parent = 1529, thread = 1523, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/03/25 (1143305599) ,
subject = Re:Hỏi về việc chuyển đổi các Font trong TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn hhp nhiều nhé. Hôm nay học thêm một điều rất thú vị của Unikey.

Còn Kyanh, một lần nào đó, khi mình hỏi Kyanh về việc chuyển này khi MiKTeX của mình bị lỗi, Kyanh đã nói có một chương trình khác để dổi, thông cảm nhé, tính hay tò mò nên hỏi nhiều quá. lyk thì không sao nhưng Kyanh thì hay "cằn nhằn" lắm.
 
id = 1548, parent = 1546, thread = 1523, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.213, time = 2006/03/26 (1143308661) ,
subject = Re:Hỏi về việc chuyển đổi các Font trong TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
chương trình đó là uvconv chạy ở dòng lệnh. cũng là một phần của unikey mà thôi
 
id = 1555, parent = 1529, thread = 1523, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.76.245, time = 2006/03/26 (1143332465) ,
subject = Re:Hỏi về việc chuyển đổi các Font trong TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
C1: Dùng unikey: chẳng hạn chuyển bảng mã TCVN sang bảng mã VISCII

+ Copy nội dung file1 vào clipboard
+ Mở unikey chọn "công cụ" và chọn nguồn:TCVN và đích: VISCII . Bấm vào nút "Chuyển mã" (nó sẽ cất vào clipboard)
+ mở file2 paste vào là xong
Ngoài ra, unikey còn có thể chuyển file --> file. Vì phần preamble, khi ghép lại bác sẽ chỉ dùng một, nên bác nên chuyển hẳn sang một bảng mã, thử điều chỉnh lại, biên dịch. Nếu ổn, xóa quách tên lạc loài đi. Thế là xong. Sau này có lục lọi lại cũng không phải phiền lòng nữa (nhỡ có quên cách chuyển )

PS: @cuong12giaitich: Hỏi rồi mà hỏi lại, lão kyanh chác chắn sẽ lại làu bàu
 
id = 1563, parent = 1555, thread = 1523, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.77, time = 2006/03/26 (1143361964) ,
subject = Re:Hỏi về việc chuyển đổi các Font trong TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
tsnsidon:
PS: @cuong12giaitich: Hỏi rồi mà hỏi lại, lão kyanh chác chắn sẽ lại làu bàu
Lão đó xứng đáng bị cằn nhằn cho ra trò. Lão hỏi đâu biết khôgn? qua IM đó, mất của /me một mớ thời gian mà có nhớ gì đâu nhỉ