VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1522, contains 1522, 1530, 1540, 1543, 1544, 1549, 1556
id = 1522, parent = 0, thread = 1522, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/03/25 (1143222635) ,
subject = Đại học Vinh: Dạy TeX cho học viên, hits = 2251, karma = 0+0-,
Hai tuần nữa, mình sẽ tổ chức một lớp học sử dụng TeX cho học viên cao học như đã nói trong buổi giới thiệu. Hiện nay đang dựa vào tất cả các tài liệu đã có về TeX để soạn lại thành một tập bài giảng phù hợp. Sáng nay đã gặp Thầy trưởng khoa Công nghệ thông tin và thầy đã đồng ý đứng ra mượn phòng máy và máy chiếu cho các buổi dạy này. Trình độ còn non kém nhưng hy vọng nhờ như thế mình sẽ học thêm được nhiều điều. Có gì mong mọi người trên viettug.org giúp thêm. Đã có 27 người đăng ký lớp này. Phòng máy có 30 máy, đang cần có thêm học viên. Ai cần tìm hiểu thì đăng ký.

PS: Đã có khá nhiều người nói với mình rằng trang web của chúng ta rất thú vị. Hy vọng là ngày càng có thêm thành viên cho Kyanh ... sướng
 
id = 1530, parent = 1522, thread = 1522, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.85.63, time = 2006/03/25 (1143232805) ,
subject = Re:Đại học Vinh: Dạy TeX cho học viên, hits = 0, karma = 0+0-,
@cuong12giaitich

Bác mần thật tuyệt, bái phục. Riêng vụ đứng ra mở lớp, tớ cho nửa điểm karma+.

Chong chường hợp (tớ nghe cũng sướng, lúc sướng lên không bắt lỗi nhau nhé) lớp học có chừng ấy thành viên và viettug có thêm chùng ấy mem nữa thì tớ cho bác thêm điểm rưỡi.

Tiếc rằng hiện nay chưa có vụ nửa

@kyanh

1. Bác phải thêm mau cái vụ 1/2 karma+

2. Bác thua đứt bác cường đây rồi. Lêu lêu
 
id = 1543, parent = 1530, thread = 1522, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/03/25 (1143303084) ,
subject = Re:Đại học Vinh: Dạy TeX cho học viên, hits = 0, karma = 0+0-,
tsnsidon:
2. Bác thua đứt bác cường đây rồi. Lêu lêu
Nghe thế cũng...sướng nhưng đại ca Kyanhtsnsidon nói thế không khéo lại karma - đấy . À, mai nêm i Cương, not Cường . Rất vui được học tập và trao đổi với tsnsidon. Dạo này cái tên tsnsidon xuất hiện nhiều, không biết dạo này Bác hoangoclan ở đâu mà không gặp được.
 
id = 1540, parent = 1522, thread = 1522, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.213, time = 2006/03/25 (1143274183) ,
subject = Re:Đại học Vinh: Dạy TeX cho học viên, hits = 0, karma = 0+0-,
great work!

vài chú ý khi giới thiệu và dạy tex:

- kô dùng môi trường eqnarray
- giới thiệu hai gói lõi cho việc đánh công thức toán: amsldoc và ntheorem
- chưa cần giới thiệu powerdot
- dùng gói diagxy thay cho gói pd-diagram

@tsnsidon: thế thì bác cứ việc trừ điểm của /me kỹ thuật một chút: karma bi nhiêu cũng được, nhưng sẽ làm chậm forum /me hỏng có muốn!

PS: sẽ upload tài liệu của bác C. vào chủ nhật này
 
id = 1544, parent = 1540, thread = 1522, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/03/25 (1143304448) ,
subject = Re:Đại học Vinh: Dạy TeX cho học viên, hits = 0, karma = 0+0-,
lyk:
great work!

vài chú ý khi giới thiệu và dạy tex:

- kô dùng môi trường eqnarray
- giới thiệu hai gói lõi cho việc đánh công thức toán: amsldoc và ntheorem
- chưa cần giới thiệu powerdot
- dùng gói diagxy thay cho gói pd-diagram

@tsnsidon: thế thì bác cứ việc trừ điểm của /me kỹ thuật một chút: karma bi nhiêu cũng được, nhưng sẽ làm chậm forum /me hỏng có muốn!

PS: sẽ upload tài liệu của bác C. vào chủ nhật này
Cảm ơn lyk nhiều nhé. Nhưng lyk co thể nói rõ hơn việc không dùng môi trường eqnarray được không?

Còn về giới thiệu hai gói giúp cho việc đánh công thức toán: amsldoc và ntheorem là chắc chắn. Mình đang đọc tài liệu kỹ hơn về ntheorem.

Còn về việc tạo biểu đồ giao hoán, dùng gói diagxy thay cho gói pd-diagram, thì mình hoàn toàn đồng ý. Mình định giới thiệu cả 2 nhưng thiên về diagxy. À mà không nhầm thì cái đầu tiên học được trên viettug.org năm ngoái là cách dùng gói diagxy mà.

Cảm ơn lyk nhiều, hy vọng cứ tiếp tục nhận được những góp ý thế này cho mình dễ dàng và tự tin hơn với những buổi dạy sắp tới.

PS: lyk không thể là Kyanh. Phải như thế chứ. Chứ nếu là Kyanh thì bị nhiều người nói quá (trong số đó không có mình nhé(lừa Kyanh đấy)) Mà hình như lyk lại là nhà sư phạm của viettug.org nữa mà, mà là nhà sư phạm ở viettug.org nhất quyết không phải là....Kyanh(đó là Kyanh nói với mình đấy(hôm cho % vụ bảo mật)). Đừng buồn nhé Kyanh. Cái này chỉ nói cho ...lyk nghe thôi, tuyệt đối không cho Kyanh nghe đâu đấy.
 
id = 1549, parent = 1544, thread = 1522, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.213, time = 2006/03/26 (1143309567) ,
subject = Re:Đại học Vinh: Dạy TeX cho học viên, hits = 0, karma = 0+0-,
cuong12giaitich:
Cảm ơn lyk nhiều nhé. Nhưng lyk co thể nói rõ hơn việc không dùng môi trường eqnarray được không?
đọc tài liệu amsldoc cho kỹ. chấm hết!
 
id = 1556, parent = 1549, thread = 1522, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.76.245, time = 2006/03/26 (1143332566) ,
subject = Re:Đại học Vinh: Dạy TeX cho học viên, hits = 0, karma = 0+0-,
Đúng là zọng lưỡi lão kyanh