VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1516, contains 1516, 1534, 1537
id = 1516, parent = 0, thread = 1516, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = jolythao, ip = 203.160.1.52, time = 2006/03/23 (1143129264) ,
subject = giới thiệu về một website du lịch, hits = 964, karma = 0+0-,
Là một website du lịch dành cho người nước ngoài. Bao gồm đầy đủ các thông tin chi tiết về những chuyến du lịch ngắn, dài ngày đến các nước trong địa bàn Đông Dương như Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc... Vào đây bạn sẽ tìm được địa điểm, thời gian một cách hợp lí nhất cho chuyến du lịch của mình.
...

from admin: cám ơn rất nhiều, nhưng chắc các thành viên không có thời gian để đi đâu. ai cũng bận túi bụi cả
 
id = 1534, parent = 1516, thread = 1516, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.85.63, time = 2006/03/25 (1143236873) ,
subject = Re:giới thiệu về một website du lịch, hits = 0, karma = 0+0-,
\admin xem lại karma stuff có vấn đề hay không nhỉ?? Bác jolythao da dat duoc 3 karma. trong khi tớ vẫn còn đang do dự vụ biếu bác cuong12giaitich nửa điểm hay điểm rưỡi.
 
id = 1537, parent = 1534, thread = 1516, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.213, time = 2006/03/25 (1143273460) ,
subject = Re:giới thiệu về một website du lịch, hits = 0, karma = 0+0-,
read carefully: LINK_HERE

am i m0nster, really?