VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1487, contains 1487, 1491, 1493
id = 1487, parent = 0, thread = 1487, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.246.198, time = 2006/03/21 (1142877528) ,
subject = chuyển hình jpeg => ps, hits = 1197, karma = 0+0-,
Công cụ chuyển hình JPEG thành PS, chạy trên Windows

Trang chủ: http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/jpeg2ps.htm

Tải về: LINK_HERE-zip.php
Tài liệu: LINK_HERE-zip.php
jpeg2ps is a utility for converting JPEG images to compressed PostScript Level 2 or 3 files (without uncompressing the images). The JPEG data is simply »wrapped« with PostScript which yields considerably smaller PS files. jpeg2ps is a simple command line utility and can be used on DOS, Windows and Unix machines.
 
id = 1491, parent = 1487, thread = 1487, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/03/21 (1142941565) ,
subject = Re:chuyển hình jpeg => ps, hits = 0, karma = 0+0-,
Về công cụ chuyển từ các loại hình thông thường sang .ps có thể dùng chương trình Word2tex. bộ cài rất nhẹ và có thể chuyển tất cả các loại hình sang .ps. Vì cứ dính dáng nhiều chuyện, nên ai cần có thể liên hệ với mình theo địa chỉ cuong ba sáu năm acòng viettug.org. Mình sẽ gửi cho mọi người. Rất tiện với những người đã chuyển từ dùng Word sang dùng TeX...như mình . Cũng có thể liên hệ qua hhp đấy.
 
id = 1493, parent = 1491, thread = 1487, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.246.185, time = 2006/03/21 (1142941759) ,
subject = Re:chuyển hình jpeg => ps, hits = 0, karma = 0+0-,
dùng chương trình đó người dùng phải dùng chuột để bóp và rờ ...

còn chương trình jpeg2ps chạy ở dòng lệnh, rất thích hợp khi biên dịch tài liệu bằng script... hoặc khi chuyển hàng loạt hình từ dạng jpeg qua dạng ps.

TIPS: dùng ACDSee32 xem ảnh cũng có thể đổi qua lại giữa các dạng đấy, nhưng PS thì chỉ hỗ trợ ở các bản rất mới