VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1486, contains 1486, 2226, 2228, 2236, 2416, 2465
id = 1486, parent = 0, thread = 1486, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.198, time = 2006/03/20 (1142873193) ,
subject = karma karma karma karma, hits = 14948, karma = 0+0-,
vừa bật hỗ trợ karma cho diễn đàn.

karma cho phép bạn thêm/trừ điểm của mỗi thành viên, khi một bài viết nào đó của thành viên khiến bạn thấy hứng thú hoặc quá chuối...

bạn dùng karma+ để tăng điểm và karma- để bớt điểm. sau khi thay đổi karma, quyền thay đổi karma của bạn sẽ bị hạn chế trong 1 phút.

10 thành viên có điểm karma cao nhất sẽ được thông báo ở trang chinh của việtTUG.

diễn đàn thể hiện điểm karma như sau (ngay sau nickname)
http://sarovar.viettug.org/img/karma1.png
điểm âm hoặc bằng 0 có màu đen. điểm dương có màu xanh. /me kô dùng dấu vì... nhìn qua thì ai cũng dương cả

người đầu tiên được điểm karma+ là bác cuong12giaitich vì những đóng góp rất tích cực của bác ấy . xem ở đây: LINK_HERE
 
id = 2226, parent = 1486, thread = 1486, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.101, time = 2006/05/25 (1148566582) ,
subject = Re:karma karma karma karma, hits = 0, karma = 0+0-,
bấy lâu nay, việc tăng hoặc giảm điểm karma sẽ ảnh hưởng tới điểm chung. nay phần cộng và trừ đã được tách riêng. Như thế mới rõ ràng công _ tội

Những bác nào lỡ bị điểm âm trước đây, thì điểm đó vấn được tính vào phần cộng => phải... ráng kiếm điểm để bù trước khi có thể lấy điểm cộng riêng!
 
id = 2228, parent = 2226, thread = 1486, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.149.125, time = 2006/05/26 (1148594464) ,
subject = Re:karma karma karma karma, hits = 0, karma = 0+0-,
Những bác nào lỡ bị điểm âm trước đây, thì điểm đó vấn được tính vào phần cộng => phải... ráng kiếm điểm để bù trước khi có thể lấy điểm cộng riêng!

Thử cho karma trừ một cái... ok ... chút cho cộng lại ...

Có thấm thía gì đâu, vùa rồi cho + lại, viettug vẫn quay về -1 đấy thôi
 
id = 2236, parent = 2228, thread = 1486, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.229.193, time = 2006/05/26 (1148641624) ,
subject = Re:karma karma karma karma, hits = 0, karma = 0+0-,
vậy là buggy phải không bác longgia2001 ???
 
id = 2416, parent = 1486, thread = 1486, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.24, time = 2006/06/19 (1150711301) ,
subject = Re:karma karma karma karma, hits = 0, karma = 0+0-,
trời đất, mới thấy bác cuong12giaitich bị trừ tới 6 điểm, bảy cộng sáu trừ thế là gần huề

bên vnoss.org vừa tích hợp tính năng cho điểm + lý do cho điểm... thật đáng học hỏi... nhưng /me đau đàu kô biết tích hợp tính năng này vào viettug ra làm sao đây mong là các pác.... đừng trừ oan cho ai
 
id = 2465, parent = 1486, thread = 1486, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.192, time = 2006/06/26 (1151319463) ,
subject = Re:karma karma karma karma, hits = 0, karma = 0+0-,
từ trước đến giờ, nếu được tăng hay giảm karma... thì bạn thật khó biết vì lý do gì

kể từ hôm nay, karma sẽ được cho theo bài: theo sau điểm karma của thành viên cho trong dấu ngoặc đơn là điểm karma của bài cho trong dấu ngoặc vuông.

Mong cách thành viên sử dụng tốt tính năng này. Cám ơn