VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1454, contains 1454, 1456, 1460
id = 1454, parent = 0, thread = 1454, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tiway, ip = 193.49.201.35, time = 2006/03/16 (1142453385) ,
subject = chèn hình, hits = 1010, karma = 0+0-,
Xin chào mọi người
Em mới tập tành với latex thôi. Xin cho em hỏi có cách nào để chèn hình từ trên mạng vào latex ko? Vì theo em biết thì latex chi chấp nhận (xin lỗi em ko biết gọi là gì) đuôi .esp thôi. Ma đa số hình trên mạng lại là .jip, .gip....
Xin moi người giúp em vối
Cám ơn mọi người
 
id = 1456, parent = 1454, thread = 1454, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.81.213, time = 2006/03/16 (1142496794) ,
subject = Re:chèn hình, hits = 0, karma = 0+0-,
Latex có thể chèn được nhiều định dạng: eps, gif, png, jpg, và cả bmp.

Bạn nên tham khảo thêm về gói graphicx. (Google: graphicx) hoặc tham khảo một thông tin ngắn gọn tại đây: http://theoval.sys.uea.ac.uk/~nlct/late … ode43.html

Note: topic này đã có trong box hình ảnh. Lần sau bạn nên tham khảo các topic cũ trước khi lập topic mớị
 
id = 1460, parent = 1454, thread = 1454, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.73, time = 2006/03/16 (1142508809) ,
subject = Re:chèn hình, hits = 0, karma = 0+0-,
tiway:
Xin chào mọi người
Em mới tập tành với latex thôi. Xin cho em hỏi có cách nào để chèn hình từ trên mạng vào latex ko? Vì theo em biết thì latex chi chấp nhận (xin lỗi em ko biết gọi là gì) đuôi .esp thôi. Ma đa số hình trên mạng lại là .jip, .gip....
Xin moi người giúp em vối
Cám ơn mọi người
Bác xem ở đây có nói về cách chèn hình:
LINK_HERE

Hình trên mạng cũng phải tải về máy mới chèn được.

TRICKS:
Latex không chấp nhận hình .eps đâu. Nó chỉ chấp nhận cách vẽ hình bằng mã... còn các hình .eps, .png,... sẽ được engine của latex, ví dụ gói graphicx, chuyển ra kết quả cuối -- sẽ được xử lý bởi máy in hoặc trình xem. Ví dụ, khi bác chèn hình .eps, thì trong kết quả *.DVI sẽ có một lệnh \special yêu cầu trình xem nạp hình .eps vào.

Túm lại:
chuyện nạp hình vẽ thì LaTeX chỉ đơn giản là người trung gian. Về nguyên tắc, LaTeX có thể nạp mọi loại hình dạng mà bạn có thể xem được; còn việc xem kết quả là ở trình xem *.DVI, *.PDF, *PS,...