VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1445, contains 1445, 1448, 1450, 1455, 1458, 1459, 1463, 1464
id = 1445, parent = 0, thread = 1445, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = popeye, ip = 213.59.98.118, time = 2006/03/15 (1142380252) ,
subject = Lỗi \"Check font mismatch\", hits = 1519, karma = 0+0-,
Em dùng vntex 3.02 khi dịch file nguồn sau
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\title{Tài liệu}
\date{Nowhere, \today}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\begin{document}
\maketitle
Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười
\end{document}

Nếu dịch bằng pdflatex thì phần title chỉ hiện những dấu tròn tròn đen đen do lỗi font. Nếu em dịch thành .dvi thì file dvi cũng lỗi font phần title, hiện toàn ký tự lạ. Cố cho trót, em lấy dvipdf dịch file dvi thì nhận đc thông báo
dvips : Checksum mismatch in font vnbx12
Vậy là lỗi hiển thị font này là do đâu ạ, chỉ bị phần title thôi.
 
id = 1448, parent = 1445, thread = 1445, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.97.99, time = 2006/03/15 (1142411957) ,
subject = Re:Lỗi \"Check font mismatch\", hits = 0, karma = 0+0-,
Bác xem lại encoding xem sao, nếu bác khai bác là \usepackage{utf8}{vietnam} thì bác phải nhập vào encoding là unicode kiểm tra bộ gõ của bạn xem sao, sau đó bạn xem thử editor mà bạn dùng có hỗ trợ xem unicode hay không nếu không bạn sẽ không biết mình đang gõ cái gì.

Nếu chưa biên dịch theo kiểu dòng lệnh được thì bác có thể dùng texniccenter biên dịch qua pdf xem sao.

Nếu muốn chữ không mất độ phân giải bác thêm vào gói lệnh sau xem code:

mà code của bác có vấn đề, bác xem lại đi:
bác thử chạy đoạn sau xem sao?

\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{urwvn}
\begin{document}
\title{Tài liệu}
\author{ Tên bạn đặt đây}
\date{Nowhere, \today}
\maketitle
Hello, world!\footnote{This is a footnote.}

Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười
\end{document}
 
id = 1450, parent = 1445, thread = 1445, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 203.210.245.170, time = 2006/03/15 (1142420934) ,
subject = Re:Lỗi, hits = 0, karma = 0+0-,
popeye:
Em dùng vntex 3.02 khi dịch file nguồn sau
dvips : Checksum mismatch in font vnbx12
Vậy là lỗi hiển thị font này là do đâu ạ, chỉ bị phần title thôi.
lỗi này là do bác chưa xóa hết bộ vntex cũ đi. bác hãy xóa hết cài đặt vntex cũ, kể các gói vncmr rùi cài lại vntex mới, sẽ ok.

muốn giải thích tại sao? để khi nào /me rảnh cái đã.
hoangoclan:
Bác xem lại encoding xem sao, nếu bác khai bác là \usepackage{utf8}{vietnam} thì bác phải nhập vào encoding là unicode kiểm tra bộ gõ của bạn xem sao, sau đó bạn xem thử editor mà bạn dùng có hỗ trợ xem unicode hay không nếu không bạn sẽ không biết mình đang gõ cái gì.
Vì bác popeye đã nói là chỉ bị phần title thôi, nên rõ ràng rằng editor của bác ấy rất tốt anyway, cái editor thường chỉ ảnh hưởng đến cái vụ xem thui.
 
id = 1455, parent = 1450, thread = 1445, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = popeye, ip = 213.59.98.118, time = 2006/03/16 (1142482010) ,
subject = Re:Lỗi, hits = 0, karma = 0+0-,
Bá cáo bác lyk, em mới làm quen tex, chưa cài vntex lần nào, nhưng nghe lời bác em xóa đi cài lại. Nó vẫn báo thế , lần này nó báo checksum mismatch cả vnbx12 lẫn vnbx17, vẫn lỗi phần title như thế.
Em đang phân vân ko biết làm thế nào, copy thử đoạn source của bác hoangoclan, dịch thì latex báo lỗi gì đó đại khái ko tìm được file urwvn.sty, buồn quá lại quay về dịch đoạn source cũ của em. Ấy thế mà lần này font lại đẹp, ko lỗi nữa.
Đúng là chả biết thế nào mà lần. Dù sao cũng cám ơn các bác. Ko quan trọng cách nào mà quan trọng là it works !
 
id = 1458, parent = 1455, thread = 1445, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.100.111, time = 2006/03/16 (1142505965) ,
subject = Re:Lỗi, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác vô đây LINK_HERE-3.02.zip để tải gói urwvn về, cài đặt giống vntex, bác có thể xả nén gói này vào folder chứa vntex, nếu bác xài MikTeX thì vào option để khai báo, sau đó refesh MikTeX, bác muốn biên dịch trơn tru tránh các lỗi như trên, khi bác bật máy tính lên thì nên refesh lại TeX, như thế biên dịch sẽ mau hơn. Tôi đã có thử qua một vài lần. Bác thử chạy lại đoạn code của tôi xem sao.
 
id = 1459, parent = 1455, thread = 1445, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.73, time = 2006/03/16 (1142508522) ,
subject = Re:Lỗi, hits = 0, karma = 0+0-,
popeye:
Bá cáo bác lyk, em mới làm quen tex, chưa cài vntex lần nào, nhưng nghe lời bác em xóa đi cài lại. Nó vẫn báo thế , lần này nó báo checksum mismatch cả vnbx12 lẫn vnbx17, vẫn lỗi phần title như thế.
...
Đúng là chả biết thế nào mà lần. Dù sao cũng cám ơn các bác. Ko quan trọng cách nào mà quan trọng là it works !
Bác không cài gói vntex đó à? Thế bác lấy đâu ra vntex-3.02? /me có nói bác xoá gói vntex mới đâu?, bảo là bác xóa gói vntex cũ có trên hệ thống...

đúng là /me có quên nói bác một điều: cần phải xóa luôn các font và thứ linh tinh tạm sinh ra trong c:\localtexmf

nhưng bác làm được rùi thì chúc mừng ! anyway, bác mới làm quen với latex thì mần vnmik cho lẹ, mần gì phải mất công cài đặt này nọ


TRICKS:
@hoangoclan: bác làm phức tạp vấn đề rùi. gói urwvn kô có ý nghĩa gì cả trong vấn đề gặp phải.

@all: tại sao có lỗi trên? là sự đụng chạm giữa các font *.tfm cũ và font mới. nếu xoá đi các font cũ rùi thì mọi chuyện sẽ ok
 
id = 1463, parent = 1459, thread = 1445, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = popeye, ip = 213.59.98.118, time = 2006/03/17 (1142573695) ,
subject = Re:Lỗi, hits = 0, karma = 0+0-,
em dùng linux nên ko dùng miktex cũng như vnmik được. Hiện giờ dịch bằng pdflatex vẫn bị lỗi, phải dịch theo kiểu latex -> dvipdf -> file pdf. Nghe lời bác hoangoclan download urwvn về , dịch file .dvi xem thấy font đẹp hơn vnr, phê. Nhưng ko dịch sang pdf bằng dvipdf được, buồn. Có lẽ vấn đề là em cấu hình pdflatex và dvipdf ko đúng.
Huớng dẫn cài vntex và các bộ font đi kèm, cấu hình pdflatex,dvipdf dành cho linux em thấy hình như sơ sài, em chỉ làm theo hướng dẫn trong phần cuối của bài lshort.pdf, kết quả là không thành công lắm.
 
id = 1464, parent = 1463, thread = 1445, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.155, time = 2006/03/17 (1142590973) ,
subject = Re:Lỗi, hits = 0, karma = 0+0-,
Lạc đề:
popeye:
em dùng linux nên ko dùng miktex cũng như vnmik được. Hiện giờ dịch bằng pdflatex vẫn bị lỗi, phải dịch theo kiểu latex -> dvipdf -> file pdf. Nghe lời bác hoangoclan download urwvn về , dịch file .dvi xem thấy font đẹp hơn vnr, phê. Nhưng ko dịch sang pdf bằng dvipdf được, buồn. Có lẽ vấn đề là em cấu hình pdflatex và dvipdf ko đúng.
Hi popeye,

rất rất rất dzui vì có thêm một thành viên của ViệtTUG xài Linux. Hiện con số mà /me biết là có 4 ( kể cả bác, và /me), ở cái TUG này

if ( NOT "biên dịch với pdflatex gặp lỗi với font" ) {
chuyện biên dịch không thành công với pdflatex kô phải là chuyện đáng buồn, bác ạ. Việc biên dịch kô thành công còn phụ thuộc vào nội dung tài liệu bác nữa... pdflatex so với dvips + ps2pdf, hoặc dvipdf(mx) vẫn còn một khoảng cách; tất nhiên mỗi cái có ưu và nhược riêng. Lấy ví dụ powerdot (tạo trình diễn), chỉ có thể mần với dvips+ps2pdf mà thui

}
/enjoy linux world