VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1441, contains 1441, 1447, 1451, 1457
id = 1441, parent = 0, thread = 1441, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.248.217, time = 2006/03/14 (1142276858) ,
subject = asymptote, hits = 1012, karma = 0+0-,
Trang chủ: http://asymptote.sourceforge.net/

Mới tìm ra được cái này Thứ thấy đã hơn MetaPost nhiều. Có thể chạy ở cả ở Linux và Windows. Mã MetaPost cũ có thể convert qua mã ASY (asymptote). ASY có thể output ra mọi định dạng mà ImageMagick có thể làm

/me nhất định chào MetaPOST
* provides a portable standard for typesetting mathematical figures, just as TeX/LaTeX has become the standard for typesetting equations.

* inspired by MetaPost, with a much cleaner, powerful C++-like programming syntax and floating-point numerics;

* runs on all major platforms (UNIX, MacOS, Microsoft Windows);

* mathematically oriented (e.g. rotation of vectors by complex multiplication);

* LaTeX typesetting of labels (for document consistency);

* uses simplex method and deferred drawing to solve overall size constraint issues between fixed-sized objects (labels and arrowheads) and objects that should scale with figure size;

* fully generalizes MetaPost path construction algorithms to three-dimensions;

* compiles commands into virtual machine code for speed without sacrificing portability;

* high-level graphics commands are implemented in the Asymptote language itself, allowing them to be easily tailored to specific applications
 
id = 1447, parent = 1441, thread = 1441, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.95.38, time = 2006/03/15 (1142382652) ,
subject = Re:asymptote, hits = 0, karma = 0+0-,
Co qua nhieu ngon ngu lap trinh de ve cho TeX/LaTeX. Vi the, mot ngon ngu lap trinh moi chua chac da la dieu thu vi. Nhung chac chan cai nay thu vi:

Ve hinh bang cong cu WYSIWYG, the la co ngay source tex bang pstricks. Di nhien la cac hinh hinh hoc. Cac hinh phuc tap thi phai dung ngon ngu lap trinh thoi.

Kick --- không, KIG

http://edu.kde.org/kig/pics/kig-snap-exporters.png
http://edu.kde.org/kig/pics/kig-snap-exporters.png

Nỗi buồn cho những ai không dùng *nix.
 
id = 1451, parent = 1447, thread = 1441, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 203.210.245.170, time = 2006/03/15 (1142421351) ,
subject = Re:asymptote, hits = 0, karma = 0+0-,
Lạc đề:
tsnsidon:
Nỗi buồn cho những ai không dùng *nix.
Có hai trường phái: một thích làm khổ người khác ( bóp chuột ), một thì kô ( coding ) bác Long thuộc nhóm thứ nhất rùi nhỉ

dùng KIG thì cũng vẫn chưa mạnh bằng SketchPad bên Windows. Và theo /me biết thì có một chương trình Eukleides ( non free ) giống hệt cái Eukleides mà bác Long giới thiệu, làm được những chuyện cũng kinh khủng không kém

nói chung, phải biết phối hợp mỗi thứ một tí. còn guru thì... xài luôn pstricks cho nó khoẻ Ngài Knuth, vẽ hình... toàn bằng METAFONT ( chứ hỏng phải METAPOST đâu nha ). Đúng là... không có việc gì khó!
 
id = 1457, parent = 1451, thread = 1441, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.81.213, time = 2006/03/16 (1142496969) ,
subject = Re:asymptote, hits = 0, karma = 0+0-,
Và theo /me biết thì có một chương trình Eukleides ( non free ) giống hệt cái Eukleides mà bác Long giới thiệu, làm được những chuyện cũng kinh khủng không kém
Euklides (no e between L & I) --> Nỗi khổ hầu bao và lương tri của người lương thiện

Note: KIG: WYSIWYG --> pstricks code