VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 143, contains 143, 160, 161, 445, 588, 591
id = 143, parent = 0, thread = 143, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.3.77, time = 2005/09/27 (1127835460) ,
subject = tài liệu hướng dẫn cho powerdot-1.1, hits = 4016, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi về bài viết: tài liệu hướng dẫn cho powerdot-1.1

tài liệu hướng dẫn dùng powerdot-1.1 tạo trình diễn

tài về: LINK_HERE-469.zip
mã nguồn: LINK_HERE-469.zip
shot cho các kiểu: LINK_HERE-1.0.zip

thay đổi:
* dùng size=12pt thay vì size=12
* thêm + tinh chỉnh các kiểu trình diễn
* fix lỗi
* thêm hỗ trợ LyX
 
id = 160, parent = 143, thread = 143, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.90, time = 2005/10/02 (1128271416) ,
subject = Re:tài liệu hướng dẫn cho powerdot-1.1, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào Kyanh và các bạn,

Đã có gói powerdot 1.2, thêm .sty và bổ sung một chút.
 
id = 161, parent = 160, thread = 143, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.227, time = 2005/10/03 (1128272863) ,
subject = Re:tài liệu hướng dẫn cho powerdot-1.1, hits = 0, karma = 0+0-,
cám ơn bác!
 
id = 445, parent = 161, thread = 143, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.199, time = 2005/12/02 (1133457020) ,
subject = Re:tài liệu hướng dẫn cho powerdot-1.1, hits = 0, karma = 0+0-,
powerdot-1.3 ( bản đang phát triển):

Tài liệu:
LINK_HERE-1.3
( bản dịch 732: LINK_HERE-732.zip )

Tải về powerdot:
http://stuwww.uvt.nl/~hendri/Downloads/ … werdot.zip
 
id = 588, parent = 445, thread = 143, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/22 (1135256396) ,
subject = Re:tài liệu hướng dẫn cho powerdot-1.1, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
powerdot-1.3 ( bản đang phát triển):

Tải về powerdot:
http://stuwww.uvt.nl/~hendri/Downloads/ … werdot.zip
powerdot-1.3 cũng chỉ là một gói giống như các gói khác phải không? Và việc cài đặt nó cũng như các gói khác chứ?

@Kyanh: Thật sự ấn tượng khi xem các hình giới thiệu về powerdot-1.3 trên http://diendantoanhoc.net
 
id = 591, parent = 588, thread = 143, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.144, time = 2005/12/22 (1135267403) ,
subject = Re:tài liệu hướng dẫn cho powerdot-1.1, hits = 0, karma = 0+0-,
Powerdot là một lớp tài liệu. Việc cài đặt cũng như các gói khác. Bác xem kỹ tài liệu hướng dẫn:
LINK_HERE-1.3
phần cài đặt và phần biên dịch. Cũng đọc kỹ phần về các gói phụ thuộc ở diễn đàn này ( Mục LaTeX to X, phần gói phụ thuộc cho powerdot)

Powerdot rất dễ dùng, cú pháp trong sáng, đang phát triển liên tục.

Chúc may mắn!