VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1417, contains 1417, 1421, 1425, 1426, 1427, 1713, 1714, 1716
id = 1417, parent = 0, thread = 1417, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 220.231.100.201, time = 2006/03/09 (1141885713) ,
subject = @hhp, hits = 1585, karma = 0+0-,
Cám ơn hhp nhiều về việc OmegaVN có trục trặc với font TTF...
Vì nó mà mình phải xoá bỏ lắm thứ. Nhờ gói OMEGAVN đã chỉnh lỗi của hhp mà mình đỡ nhọc sức rất nhiều. Mình có tìm được trình cài font TTF tự động của MiKTeX, nếu hhp quan tâm thì vào miktex.org mà lấy về.
Thân ái.
 
id = 1421, parent = 1417, thread = 1417, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.144, time = 2006/03/09 (1141905302) ,
subject = Re:To hhp, hits = 0, karma = 0+0-,
vanchutr:
Cám ơn hhp nhiều về việc OmegaVN có trục trặc với font TTF...
Vì nó mà mình phải xoá bỏ lắm thứ. Nhờ gói OMEGAVN đã chỉnh lỗi của hhp mà mình đỡ nhọc sức rất nhiều. Mình có tìm được trình cài font TTF tự động của MiKTeX, nếu hhp quan tâm thì vào miktex.org mà lấy về.
Thân ái.
vanchutr, omegavn có nhiều cái hay lắm đó, chỉ có điều còn "mới" qúa nên chưa hoàn thiện.

font TTF tự động của MiKTeX (mtfi-0.6.0-setup.exe) mình có thử rồi nhưng không ổn, ngon lắm (cũng có thể do chưa nắm được đầy đủ).
 
id = 1425, parent = 1421, thread = 1417, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.200, time = 2006/03/10 (1141928113) ,
subject = Re:To hhp, hits = 0, karma = 0+0-,
kô biết chuyện đóng gói OmegaVN và font thư pháp cho vnmik thế nào? bác có mần kkoo?

cám ơn !
 
id = 1426, parent = 1425, thread = 1417, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.250.41, time = 2006/03/10 (1141981199) ,
subject = Re:To hhp, hits = 0, karma = 0+0-,
@Kyanh, đang làm, phải kiểm tra kỹ lại.
 
id = 1427, parent = 1426, thread = 1417, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.84, time = 2006/03/10 (1142002888) ,
subject = Re:To hhp, hits = 0, karma = 0+0-,
hi hhp.

cám ơn bác rất nhiều. /me hồi tối đã mần được gói vntex-thuphap rùi. sắp tải lên đây chỉ làm đúng bộ vntex-thuphap mà anh Thành công bố với 3 fonts. nếu bác có thể làm thêm thì ...

bác ráng mần cái omegavn nhé

cheers
 
id = 1713, parent = 1427, thread = 1417, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/04/08 (1144488329) ,
subject = Re:To hhp, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào bạn hhp. mình có một việc quan trọng muốn nhờ hhp giúp, mình đang online với nick cuong ba sau năm 2000, chung ta nói chuyện một lát được không?
 
id = 1714, parent = 1713, thread = 1417, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.250.238, time = 2006/04/08 (1144488627) ,
subject = Re:To hhp, hits = 0, karma = 0+0-,
Ok, thứ bảy không nghỉ sao?
 
id = 1716, parent = 1714, thread = 1417, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.250.238, time = 2006/04/08 (1144489651) ,
subject = Re:To hhp, hits = 0, karma = 0+0-,
Trao đổi bằng cách nào đây hả Cuong?