VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1395, contains 1395, 1399, 1402
id = 1395, parent = 0, thread = 1395, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.252.111, time = 2006/03/08 (1141808913) ,
subject = Hỏi về Omegavn, hits = 791, karma = 0+0-,
vanchutr:
Xin anh Admin trả lời cho câu hỏi sau:
Vì sao dịch các file ví dụ của Omegavn (từ số 2 trở đi) thì không có lỗi. Nhưng khi dùng dvipdmx *.dvi thì chẳng sinh ra file .pdf nào cả. (Tôi đang dùng MikTex 2.4)
Cám ơn trước.
Chào vanchutr,
Mình có thể trả lời hộ Admin ở http://www.empirics.net/forum (không biết được không?).

1) Omegavn2.1 của zaurus chạy rất êm trong W32TeX và MiKTeX cũ, sau này khi cập nhật bản mới dvipdfmx thì nó không còn hỗ trợ tùy chọn "-l" nên sẽ bị báo lỗi (với MiKTeX thì nó lại không chấp nhận khai báo .otf nữa)
2) Lúc trước mình có gủi lên forum Omegavn đã sửa đổi lại để có thể chạy trong W32TeX và MiKTeX.

Không biết vanchutr đang dùng bản nào? Để có thể trả lời cho phù hợp.
 
id = 1399, parent = 1395, thread = 1395, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.151, time = 2006/03/08 (1141815563) ,
subject = Re:Hỏi về Omegavn, hits = 0, karma = 0+0-,
hhp:
...
2) Lúc trước mình có gủi lên forum Omegavn đã sửa đổi lại để có thể chạy trong W32TeX và MiKTeX.

Không biết vanchutr đang dùng bản nào? Để có thể trả lời cho phù hợp.
OT: bác có thể đóng gói cho vnmik bộ omegavn kô? về định dạng của gói, bác xem ở phần vnmik... cám ơn!
 
id = 1402, parent = 1399, thread = 1395, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.250.97, time = 2006/03/08 (1141816309) ,
subject = Re:Hỏi về Omegavn, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
OT: bác có thể đóng gói cho vnmik bộ omegavn kô? về định dạng của gói, bác xem ở phần vnmik... cám ơn!
Ok. Nhưng mình không biết đóng gói như thế nào? Để đọc lại phần vnmik...