VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1385, contains 1385, 1405, 1409
id = 1385, parent = 0, thread = 1385, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.105, time = 2006/03/07 (1141718927) ,
subject = vnmik-2.1, hits = 2216, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi (thêm) về bài viết: vnmik-2.1

lưu ý nhỏ:

* bản vnmik-2.1 đã có, nhưng hình như một số vẫn tải về bản 1.4

* khi tải về bản 2.1, chỉ tải tập tin vnmik-2.1.zip (bản chính thức). Còn bản vnmik-2.1.1.zip là bản devel/testing (bản thử nghiệm)

* hiện có 2 thông báo lỗi: khi cài trên Windows XP Home, bộ gốc do nhà phân phối máy tính HP cung cấp cùng với máy laptop của họ, sẽ bị lỗi: khởi động lại máy.

Nguyên nhân? Chương trình "registry.exe" của Windows đã bị khóa bởi Administrator. Khi gọi registry.exe sẽ tự động phát sinh lỗi và khởi động lại máy.

cheers
 
id = 1405, parent = 1385, thread = 1385, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = Editor (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2006/03/08 (1141818721) ,
subject = Re:vnmik-2.1, hits = 0, karma = 0+0-,
Làm sao để cài các gói mới trong VnMiK2.1
 
id = 1409, parent = 1405, thread = 1385, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.151, time = 2006/03/08 (1141833016) ,
subject = Re:vnmik-2.1, hits = 0, karma = 0+0-,
mục đích chính của vnmik là hướng đến người mới làm quen với latex.

vnmik có sẵn rất nhiều gói: hầu hết các gói giới thiệu trong sách của Nguyễn Hữu Điển, chỉ trừ một gói là treetable

muốn cài các gói mới tải về từ ctan, có thể làm theo cách thông thường. vnmik cũng có chương trình mo.exe và mpm.exe hệt như miktex thông thường.

câu hỏi: bác editor muốn cài gói nào cho vnmik?