VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1382, contains 1382, 1384, 1407, 1411
id = 1382, parent = 0, thread = 1382, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 220.231.99.188, time = 2006/03/07 (1141676971) ,
subject = Linux nên chọn distro nào?, hits = 1425, karma = 0+0-,
Xin mạnh dạn thử cái puppy linux. Có cái hacao linux cũng rất hay. Chạy nhanh. Không biết đúng không?
(tại www.puppy.de.org?)
 
id = 1384, parent = 1382, thread = 1382, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.105, time = 2006/03/07 (1141718280) ,
subject = Re:Linux nên chọn distro nào?, hits = 0, karma = 0+0-,
chào thầy Chú,

chuyện xài distro là do thói quen và khả năng của mỗi người nên cãi nhau cho tới sáng thì rốt cuộc ai cũng dùng distro theo ý họ đã chọn

Hacao là liveCD, một distro mới của người Việt. Thật đáng hoan nghênh, nhưng /me xài Slackware rùi

cái topic mới mở: LINK_HERE
dẫn đến một bài test, giúp ta nên chọn distro nào cho phù hợp.

chúc thầy xì trum với Linux

kyanh
 
id = 1407, parent = 1384, thread = 1382, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 220.231.100.179, time = 2006/03/08 (1141825193) ,
subject = Re:Linux nên chọn distro nào?, hits = 0, karma = 0+0-,
To KyAnh:
Cái chuyện distro thì chắc chằn là: Kỳ Anh biết rõ hơn mình nhiều.
Mình chỉ gợi ý: Vì mình rất thích Linux. Ngoài ra phổ biến cho nhiều người dùng Linux là tốt. Hiện nay mình dùng FC4. Nhưng học tập là để học tập. Cái HACAO (há cảo ăn ngon lắm) dùng vào trường học có `vẽ' có lý.
 
id = 1411, parent = 1407, thread = 1382, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.151, time = 2006/03/08 (1141833236) ,
subject = Re:Linux nên chọn distro nào?, hits = 0, karma = 0+0-,
Hacao là LiveCD mà Chỉ dùng để chạy ở CD

dùng trong trường học thì đã có dự án rất tích cực của Larry Nguyễn ở http://vnlinux.org/