VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1362, contains 1362, 1377, 1378, 1388, 1396
id = 1362, parent = 0, thread = 1362, catid = 28, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.166, time = 2006/03/06 (1141659781) ,
subject = g::ka.jpg, hits = 1593, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi về hình:

/img/ka.jpg.jpg

chỉ để kiểm tra sự tích hợp với diễn đàn
 
id = 1377, parent = 1362, thread = 1362, catid = 28, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 210.245.31.17, time = 2006/03/07 (1141667608) ,
subject = Re:g::ka.jpg, hits = 0, karma = 0+0-,
\Spam

Viettug phải tuyển ngay người mẫu mới thôi Quảng cáo thế này thì chết. Anh chàng mô mà ... trai đến thế
 
id = 1378, parent = 1377, thread = 1362, catid = 28, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.166, time = 2006/03/07 (1141667762) ,
subject = Re:g::ka.jpg, hits = 0, karma = 0+0-,
hê hê, chứ hỏng phải ốm đói hả

mấy bác có cái hình gì gửi /me bỏ lên đi biết mặt nhau ra đường còn chộ chứ
 
id = 1388, parent = 1378, thread = 1362, catid = 28, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/03/07 (1141750707) ,
subject = Re:g::ka.jpg, hits = 0, karma = 0+0-,
mấy bác có cái hình gì gửi /me bỏ lên đi biết mặt nhau ra đường còn chộ chứ
Hay là Kyanh cho anh em(một số người) được quyền dùng chức năng này đi. Gửi hình cho Kyanh, hôm nào ra đường thấy hình mình, eo ôi, sợ lắm
 
id = 1396, parent = 1388, thread = 1362, catid = 28, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.151, time = 2006/03/08 (1141814562) ,
subject = Re:g::ka.jpg, hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong12giaitich:
Hay là Kyanh cho anh em(một số người) được quyền dùng chức năng này đi. Gửi hình cho Kyanh, hôm nào ra đường thấy hình mình, eo ôi, sợ lắm
Hi, hiện có bác hhp, kyanhmr. chú dùng được tính năng này. bác cuong12giaitich muốn có thì phải chờ cái đã: khi nào bác hoàn toàn rảnh. vài thứ liên quan đến bảo mật nữa, cần trao đổi riêng với bác