VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1361, contains 1361, 1365, 1379, 1424
id = 1361, parent = 0, thread = 1361, catid = 28, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.166, time = 2006/03/06 (1141659447) ,
subject = thư viện hình đã sẵn sàng, hits = 1632, karma = 0+0-,
Xin chào.

thư viện hình đã sẵn sàng.

đặc điểm:
* xem: mọi thành viên ( khách: kô )
* tải: chỉ một số thành viên ( kyanh, hhp, vanchutr )
* quy ước đặt tên ( thư viện, tập tin): gợi nhớ, kô chứa khoảng trắng, chỉ chứa chữ cái hoặc số, thuộc dạng .jpg, .png, gif
* hỗ trợ mã latex. phần mô tả của hình mặc định là latex code. không sử dụng được các môi trường bbcode. các URL sẽ tự động được detect
* tích hợp với forum.
* các phạm trù mới tạo ra cần phải được aprove bởi /me

mong các bác tận dụng hết khả năng của diễn đàn, chuẩn bị bài chu đáo.

enjoy!

Ngoài lề:
mất tám tiếng hack, /me đã mần xong thư viện hình của diễn đàn, kô ăn cơm tối, chỉ vài lát bánh mì quên cả hẹn với bạn
 
id = 1365, parent = 1361, thread = 1361, catid = 28, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.166, time = 2006/03/06 (1141661397) ,
subject = Re:thư viện hình đã sẵn sàng, hits = 0, karma = 0+0-,
* phần bình chọn tạm thời bị disabled vì trục trặc với javascript
 
id = 1379, parent = 1361, thread = 1361, catid = 28, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.166, time = 2006/03/07 (1141667849) ,
subject = Re:thư viện hình đã sẵn sàng, hits = 0, karma = 0+0-,
* một chút thay đổi: thư viện hình được công bố công cộng
 
id = 1424, parent = 1361, thread = 1361, catid = 28, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 222.252.245.200, time = 2006/03/09 (1141923580) ,
subject = Re:thư viện hình đã sẵn sàng, hits = 0, karma = 0+0-,
tin ngày 09/03:
- fix xong lỗi upload, có thể tải lên
- thay đổi vài thư viện

quy ước:
- thư viện do thành viên tạo ra sẽ được tự động thêm tiền tố u::
- tên thư viện: [a-zA-Z0-9_]+