VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1330, contains 1330, 1332, 1333, 1336, 1337, 1346, 1347
id = 1330, parent = 0, thread = 1330, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.253.123, time = 2006/03/02 (1141241822) ,
subject = vntex và font thư pháp, hits = 3326, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi (thêm) về bài viết: vntex và font thư pháp

Chào HHT,

Hình như upload thiếu file bkhcm2.enc
 
id = 1332, parent = 1330, thread = 1330, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = thanh (guest), ip = 203.162.3.157, time = 2006/03/02 (1141243962) ,
subject = Re:vntex và font thư pháp, hits = 0, karma = 0+0-,
quả vậy thực, đã upload lại rồi . Cám ơn bác đã góp ý

Thành
 
id = 1333, parent = 1332, thread = 1330, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.239, time = 2006/03/02 (1141244621) ,
subject = Re:vntex và font thư pháp, hits = 0, karma = 0+0-,
cũng vừa fix xong:

LINK_HERE-1.1.zip

enjoy!
 
id = 1336, parent = 1333, thread = 1330, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.99.90, time = 2006/03/02 (1141286789) ,
subject = Re:vntex và font thư pháp, hits = 0, karma = 0+0-,
Wow file test của vn-thư pháp trông tuyệt thật, sáng nay vô mới thấy anh Thành up lên VnOSS. Anh Thành làm xong nhanh quá nhỉ, hy vọng sẽ có nhiều fonts được đưa vào VnTeX như vậy bà con có thể decorate cho doc của mình rồi.
 
id = 1337, parent = 1336, thread = 1330, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.132, time = 2006/03/02 (1141296650) ,
subject = Re:vntex và font thư pháp, hits = 0, karma = 0+0-,
Hi,

bác theo a Thành học nghề đi. a Thành cũng mong có một học trò mà

xài đồ của ảnh hoài cũng kỳ, làm ra vài cái giúp ảnh để ảnh còn làm việc lớn hơn!

cheers!
 
id = 1346, parent = 1337, thread = 1330, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = Editor (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2006/03/04 (1141466313) ,
subject = Re:vntex và font thư pháp, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Hi,

bác theo a Thành học nghề đi. a Thành cũng mong có một học trò mà

xài đồ của ảnh hoài cũng kỳ, làm ra vài cái giúp ảnh để ảnh còn làm việc lớn hơn!

cheers!
Cái gói font này làm thế nào để cào vào MiKTeX ạ? Mong các anh chỉ giúp
 
id = 1347, parent = 1346, thread = 1330, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.252.236, time = 2006/03/04 (1141471020) ,
subject = Re:vntex và font thư pháp, hits = 0, karma = 0+0-,
Editor:
Cái gói font này làm thế nào để cào vào MiKTeX ạ? Mong các anh chỉ giúp
* Nếu vntex bạn dùng là có sẵn trong MiKTeX

+ Copy các thư mục fonttex vào trong thư mục texmf của MiKTeX (OK tất cả)

+ Mở tập tin updmap.cfg (nằm trong ..texmf\web2c của MiKTeX)

thêm dòng Map vnthuphap.map

+ Chạy updmap

+ chạy mo và trong General bấm Refresh Now

* Nếu vntex bạn cài riêng bên ngoài thư mục texmf của MiKTeX, thì có thể copy nó vào trong thư mục vntex của bạn (xem các thư mục giống nhau rồi copy vào)

Chú ý: Các font này (HTT) chỉ mới hỗ trợ cho pdflatex (.dvi, .ps là không?!)