VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1302, contains 1302, 1304, 1328, 1467, 1468
id = 1302, parent = 0, thread = 1302, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = riddle, ip = 125.235.130.248, time = 2006/02/27 (1141037426) ,
subject = UTF-8 Font Encoding?, hits = 1210, karma = 0+0-,
Có cách nào để file kết xuất (.dvi | .pdf) có bộ mã font là UTF-8 không?
Mình sử dụng vntex để gõ tiếng Việt, nhưng khi (La|pdf)TeX kết xuất ra lại tối ưu mã font, nên văn bản copy từ .pdf|.dvi thì không đúng mã Unicode.
Mình mới học (La)TeX, nhờ mọi người giúp đỡ.
 
id = 1304, parent = 1302, thread = 1302, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.184, time = 2006/02/27 (1141037878) ,
subject = Re:UTF-8 Font Encoding?, hits = 0, karma = 0+0-,
Riddle:
Có cách nào để file kết xuất (.dvi | .pdf) có bộ mã font là UTF-8 không?
Mình sử dụng vntex để gõ tiếng Việt, nhưng khi (La|pdf)TeX kết xuất ra lại tối ưu mã font, nên văn bản copy từ .pdf|.dvi thì không đúng mã Unicode.
Mình mới học (La)TeX, nhờ mọi người giúp đỡ.
Bảng mã chỉ là cách bác nói chuyện với VnTeX. Còn VnTeX nói chuyện với TeX ra sao chỉ là một cách Kết quả xuất của VnTeX là một, đó là bộ font dựa trên CMR font.

Đơn giản nhất: bác có thể dùng OmegaVN ( bác hhp sẽ giúp ) . Ở diễn đàn có nhiều bài về OmegaVn, bác có thể tham khảo thêm.
 
id = 1328, parent = 1304, thread = 1302, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = thanh (guest), ip = 203.162.3.157, time = 2006/03/02 (1141235752) ,
subject = Re:UTF-8 Font Encoding?, hits = 0, karma = 0+0-,
bác thử dùng \usepackage{cmap} xem có được không

HTH,
Thành
 
id = 1467, parent = 1304, thread = 1302, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = riddle, ip = 125.235.131.73, time = 2006/03/19 (1142715816) ,
subject = Re:UTF-8 Font Encoding?, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.
Riddle đã đọc bài về OmegaVn của bác hhp, nhưng lại không thể tải được file về. Bác kyanh có nói sẽ up lên mirror nhưng Riddle lại không thấy nói có hồi âm gì cả.
Tại sao OmegaVn chưa làm bản phân phối chính thức hay lập dự án trên SourceForge. Giờ mà vẫn phải truyền tay nhau trên diễn đàn thì khó khăn quá.
Cảm ơn mọi người.
 
id = 1468, parent = 1467, thread = 1302, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 203.162.219.50, time = 2006/03/19 (1142752284) ,
subject = Re:UTF-8 Font Encoding?, hits = 0, karma = 0+0-,
chào bác,

trục trặc về OmegaVn bác có thể liên hệ trực tiếp với bác hhp qua email hhp_a_còng_viettug.org

bản OmegaVN đó gặp vài trở ngại về license nên khó có thể công bố ở việttug, vì việttug hiện đang sử dụng (OSS) freehost -- chuyện lập dự án riêng cho OmegaVN ở sf.net là điều khó ( VietTUG xin ở sf.net kô được !!!)

@hhp bác có thể mailto:/me bản chạy tốt của OmegaVN ?