VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1233, contains 1233, 1235, 1237, 1238, 1251
id = 1233, parent = 0, thread = 1233, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 220.231.96.53, time = 2006/02/19 (1140344069) ,
subject = pstricks-add, hits = 1455, karma = 0+0-,
Xin chú ý:

Nếu dùng gói pstricks thì có thể lưu ý:
Chỉ cần nạp gói pstricks-add là đủ ( gói pstricks-add là gói patch, nó tự động gọi các thành phần khác mà pstricks cần đến -- Ví dụ ta khỏi cần gọi tường minh gói xkey, xcolor ...)
Có đúng vậy không? Hãy thử là biết.

Gói pstricks-add với version < 2.57 có một số trục trặc nhỏ. Tôi quên mất lỗi đó là gì. Chỉ nhớ là khi load gói pstricks-add 2.57 thì lỗi đó không còn nữa!

Có gì khác, xin góp ý. Thanks
 
id = 1235, parent = 1233, thread = 1233, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.2.171, time = 2006/02/19 (1140347783) ,
subject = Re:pstricks-add, hits = 0, karma = 0+0-,
vanchutr:
Nếu dùng gói pstricks thì có thể lưu ý:
Chỉ cần nạp gói pstricks-add là đủ ( gói pstricks-add là gói patch, nó tự động gọi các thành phần khác mà pstricks cần đến -- Ví dụ ta khỏi cần gọi tường minh gói xkey, xcolor ...)
Có đúng vậy không? Hãy thử là biết.

Gói pstricks-add với version < 2.57 có một số trục trặc nhỏ. Tôi quên mất lỗi đó là gì. Chỉ nhớ là khi load gói pstricks-add 2.57 thì lỗi đó không còn nữa!
1) Khi nạp gói pstricks-add nó sẽ tự động nạp các gói liên quan đó là pstricks, pst-plot, pst-node, pst-xkey (->xkeyval) và multido.

2) Nên cập nhật pstricks-add với version 2.73 để tận dụng được những cái mới của nó.

Đưới đây là một minh họa

Mã nguồn:


\documentclass{article}
\usepackage{pstricks-add}
\begin{document}
% Trích từ "pstricks-add additionals Macros for pstricks v.2.73"
\psset{ unit =1.5 cm}
\begin{pspicture}[plotpoints=200]( -0.5 , -3)(10 ,2.5)
\psStep[algebraic , fillstyle=solid , fillcolor= yellow ](0.001 ,9.5) {40}{2*
sqrt(x)*cos(ln(x))*sin(x)}
\psStep[algebraic , StepType= Riemann , fillstyle= solid , fillcolor= blue
](0.001 ,9.5) {40}{2*sqrt(x)* cos(ln(x))* sin(x)}
\psaxes{->}(0 ,0)(0 , -2.75)(10 ,2.5)
\psplot[algebraic , linecolor= white ]{0.001}{9.75}{2* sqrt(x)* cos(ln(x))*
sin(x)}
\uput[90](6 ,1.2){$f(x)=2\cdot\sqrt{x}\cdot\cos{(\ln{x})}\cdot\sin{x}$}
\end{pspicture}
\end{document}


Kết quả:

http://sarovar.viettug.org/img/hhp-pstricks-1.jpg
 
id = 1237, parent = 1235, thread = 1233, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 220.231.102.205, time = 2006/02/19 (1140363886) ,
subject = Re:pstricks-add, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn hhp (BaPhi) cho mình thông tin mới nhất.
Còn chuyện này: Làm sao mà upload lên được các hình (bởi vì có khi mình cũng muốn cho vài cái hình lên Site này - nhưng ngại nó nặng!!!)
 
id = 1238, parent = 1237, thread = 1233, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.169, time = 2006/02/19 (1140366230) ,
subject = Re:pstricks-add, hits = 0, karma = 0+0-,
vanchutr:
Cám ơn hhp (BaPhi) cho mình thông tin mới nhất.
Còn chuyện này: Làm sao mà upload lên được các hình (bởi vì có khi mình cũng muốn cho vài cái hình lên Site này - nhưng ngại nó nặng!!!)
+ Yêu cầu duy nhất là phải có nơi để tải lên và lưu trữ tập tin hinh vẽ. Điều này là hơi khó vì phải xin ở đâu đó. Trước đây Kyanh có cho account một vài người trong đó có hhp và vanchutr để upload lên http://download.viettug.org/users/..., nhưng hình như vẫn chưa dùng được. vanchutr(Thầy Chú) liên hệ với Kyanh thử xem?

+ Giả sử vanchutr upload file hinh.jpg (hình như phải là jpg) và lưu trữ tại

http://download.viettug.org/users/mrchu/hinh.jpg

Khi đó trong forum:

a) gõ dòng

http://download.viettug.org/users/mrchu/hinh.jpg

b) chọn dòng vừa gõ và bấm vào biểu tượng Img
 
id = 1251, parent = 1238, thread = 1233, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.88, time = 2006/02/22 (1140599452) ,
subject = Re:pstricks-add, hits = 0, karma = 0+0-,
Lạc đề:
cái upload đó sinh ra một lỗi quá nghiêm trọng. mr Chú đã nghe em kể rồi mà ;(

đang chờ một bản chính thức của một components từ joomla -- có bản chính thức rồi thì hack mới lẹ được. Mong bà con hiểu cho. Dạo này thời gian cũng eo hẹp quá

Mr Chú tạm thời ... xài đồ chay vậy! Nhưng nếu thầy đủ kiên nhẫn thì hãy đăng ký một account ở http://www.sarovar.org/ Các instructions khác em sẽ nói sau.