VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1203, contains 1203, 1206, 1209, 1211, 1213, 1214, 1215, 1221, 1250, 1253
id = 1203, parent = 0, thread = 1203, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.18, time = 2006/02/15 (1140015840) ,
subject = VisualTeX: free editor mới. Windows. Tuyệt, hits = 3321, karma = 0+0-,
http://tug.ctan.org/get?fn=/systems/win … ic-25b.exe

from kyanh: các bác thử qua sớm nhé. Xem qua Feature List và sau đó là tính free của nó thì... tuyệt cú mèo!
isual TeX is a free text editor that maintains most useful editing features as
in MultiEdit WinEdit.

By default Visual TeX is oriented on MiKTeX system.

Source code is available on http://www.phys.univ.kiev.ua/theory/romanenko.html
For contacts wrote to [email protected]

Main editor's features:

1) Standart editing functions:
Rectangular selection, brace matching, auto indent, long line marker, zoom function
2) wrap mode
3) Support for Unicode, UTF-8, Unix and Mac text files
4) Storing file project information on disk
5) Editable accelerators divided into groups
6) Macro recording support and storung them in disk file
7) Hard-coded text mdcro functions for TeX files
8) Support for user-defined command lines
9) Drag & drop
10) Colour printing
11) Multi file and multi window search
12) Spell Checker
13) Autocomplection from dictionary file and current text
14) Folding
15) Customizable syntax highlighting: .html, .tex
16) Inverse search from Yap (command string: vtex.exe "%f /line:%l")
 
id = 1206, parent = 1203, thread = 1203, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.18, time = 2006/02/16 (1140030528) ,
subject = Re:VisualTeX: free editor mới. Windows. Tuyệt, hits = 0, karma = 0+0-,
chàng này hơi kỳ. gõ tiếng việt là y chang nó phang ra cái popup menu cho autocompletion;(
 
id = 1209, parent = 1206, thread = 1203, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.70.231, time = 2006/02/16 (1140048222) ,
subject = Re:VisualTeX: free editor mới. Windows. Tuyệt, hits = 0, karma = 0+0-,
Quái,

Mình thì gõ tiếng Việt phà phà, chỉ có autocompletion là không chịu chạy. Kể cả nhấn Ctrl-Enter và bấm phím tôl bằng chuột.

Eni way: Koool
5) Editable accelerators divided into groups
Qwickly
 
id = 1211, parent = 1209, thread = 1203, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.208, time = 2006/02/16 (1140086575) ,
subject = Re:VisualTeX: free editor mới. Windows. Tuyệt, hits = 0, karma = 0+0-,
cám ơn bác long. sáng nay gặp bác texer trên lớp, bác ấy cũng rất hào hứng. nhưng vẫn gặp trục trặc như mình.

đề nghị một bác cực lực tìm hiểu chàng này. cách config. mình sẽ đóng góp vào sớm đưa ngay vào vnmik-2.1.zip (vnmik-2.1 có installpkg.bat hơi bị tuyệt )

PS: sáng nay cũng đã nhờ texer tìm "học trò" làm admin cho việttug
 
id = 1213, parent = 1211, thread = 1203, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/17 (1140109220) ,
subject = Re:VisualTeX: free editor mới. Windows. Tuyệt, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình chậm chân hay sao mà mình không thể down về được. Kyanh kiểm tra lại link cho mình thử với nhé.
 
id = 1214, parent = 1213, thread = 1203, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.76, time = 2006/02/17 (1140111960) ,
subject = Re:VisualTeX: free editor mới. Windows. Tuyệt, hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong12giaitich:
Mình chậm chân hay sao mà mình không thể down về được. Kyanh kiểm tra lại link cho mình thử với nhé.
Cuong hãy download tại địa chỉ sau đây

http://www.phys.univ.kiev.ua/theory/text/vtex.html
 
id = 1215, parent = 1214, thread = 1203, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 220.231.98.2, time = 2006/02/17 (1140113939) ,
subject = Re:VisualTeX: free editor mới. Windows. Tuyệt, hits = 0, karma = 0+0-,
Cái VisualTeX chưa phải là tuyệt vời đâu.
Mời các bạn thử qua cái CrimSon Editor đi?!
Dùng bản mới nhất. CrimSon Editor có đầy đủ tính năng, miễn phí hoàn toàn, không cần đăng ký.
CrimSon có nhiều tính năng như VisualTeX.

(Không hỗ trợ Unicode - còn lại hỗ trợ mọi thứ, mọi ngôn ngữ lập trình đều có các file định dạng kèm theo như mọi Editor chuyên nghiệp cho các lập trình viên, có khả năng dùng macro, có khả năng tạo các liên kết với các trình biên dịch, thông dịch của các ngôn ngữ C, c+, Java, ... kể cả các thứ khác như TeX, LaTeX và có quyền xác định các định dạng cho các ngôn ngữ theo ý thích)
 
id = 1221, parent = 1215, thread = 1203, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.248.7, time = 2006/02/17 (1140115926) ,
subject = Re:VisualTeX: free editor mới. Windows. Tuyệt, hits = 0, karma = 0+0-,
không hỗ trợ unicode thì tính làm gì
 
id = 1250, parent = 1203, thread = 1203, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.88, time = 2006/02/22 (1140599180) ,
subject = Re:VisualTeX: free editor mới. Windows. Tuyệt, hits = 0, karma = 0+0-,
bà con ngó bộ hết hào hứng với Visual TeX rồi sao?

anh chàng này là bản beta, có gì mong bà con feedback cho tác giả.

* F2: lưu tập tin
* Control+S: \sigma
* Control+K: \kappa

hơi kỳ nhỉ?

* autocompletion: /me chỉnh được rồi, nhưng chưa nạp tự động LaTeX list từ tập tin. Hỏng hiểu sao cả

TODO...
 
id = 1253, parent = 1250, thread = 1203, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.254.118, time = 2006/02/22 (1140604256) ,
subject = Re:VisualTeX: free editor mới. Windows. Tuyệt, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
bà con ngó bộ hết hào hứng với Visual TeX rồi sao?

anh chàng này là bản beta, có gì mong bà con feedback cho tác giả.

* F2: lưu tập tin
* Control+S: \sigma
* Control+K: \kappa

hơi kỳ nhỉ?

* autocompletion: /me chỉnh được rồi, nhưng chưa nạp tự động LaTeX list từ tập tin. Hỏng hiểu sao cả

TODO...
Mình đã dùng thử Visual TeX.

1) Khi biên dịch <name> sẽ tự động lấy tên file hiện hành và như vậy là OK với mọi loại biên dịch.

2) Nhưng khi tạo thêm lệnh view chẳng hạn với file test.pdf thì <name> lại không tự động lấy tên file hiện hành như khi biên dịch, mà nó sẽ đọc file tên là <name>.pdf. Như vậy chả đọc được và đang bí!!!!!