VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1197, contains 1197, 1228, 1229, 1230, 1239, 1240, 1888, 1889, 1893, 1894
id = 1197, parent = 0, thread = 1197, catid = 13, locked = 1, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.106.63, time = 2006/02/15 (1140000791) ,
subject = TeXmaker 1.3, hits = 3021, karma = 0+0-,
Latest version :
Version 1.3 (Feb 09 2006) :

Giao diện đẹp hơn và biên dịch tốt hơn phiên bản cũ.

http://www.xm1math.net/texmaker/top.png

Usermanual cũng đã được cập nhật, mình sẽ cập nhật thêm vào manual tiếng việt.

Download:

Linux: http://www.xm1math.net/texmaker/texmakerunix_install.sh

MaxOs: LINK_HERE-1.3.zip

Window: LINK_HERE

Usermanual: http://www.xm1math.net/texmaker/doc.html

from kyanh: hoangoclan cứ để diễn đàn tự động detect URL. bác không cần phải tô màu cho nó mô!
 
id = 1228, parent = 1197, thread = 1197, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = Editor (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/18 (1140260473) ,
subject = Re:TeXmaker 1.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Cài cho Windows, biểu tượng của TeXMaker chỉ là màu đen. Thế là sao nhỉ?
 
id = 1229, parent = 1228, thread = 1197, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.195, time = 2006/02/18 (1140277663) ,
subject = Re:TeXmaker 1.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Ý bạn là biểu tượng nào
- biểu tượng trên thanh công cụ
- biểu tượng ngoài desktop
- biểu tượng của tập tin tex (xem ở Windows Explorer)
- ...

việc biểu tượng có màu đen có thể do chế độ màu màn hình. Mình kô xài Windows nhiều nên kô rõ lắm. Bạn thử xem!
 
id = 1230, parent = 1229, thread = 1197, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = Editor (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/19 (1140283544) ,
subject = Re:TeXmaker 1.3, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Ý bạn là biểu tượng nào
- biểu tượng trên thanh công cụ
- biểu tượng ngoài desktop
- biểu tượng của tập tin tex (xem ở Windows Explorer)
- ...

việc biểu tượng có màu đen có thể do chế độ màu màn hình. Mình kô xài Windows nhiều nên kô rõ lắm. Bạn thử xem!
Da, o tren desktop a
 
id = 1239, parent = 1230, thread = 1197, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.97.0, time = 2006/02/20 (1140423023) ,
subject = Re:TeXmaker 1.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Đâu có icon màu đen gì đâu, chắc do PC của bác bị thế nào đó rồi, em cài vẫn thấy bỉnh thường mà, version 1.3 cho WINDOWS khi cài đặt đã tự động đặt icon lên destop khác so với version cũ là bác phải vào thư mục cài đặt rồi send icon ra destop.
 
id = 1240, parent = 1230, thread = 1197, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.40, time = 2006/02/20 (1140429722) ,
subject = Re:TeXmaker 1.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Editor:
Da, o tren desktop a
Bạn thử chọn properties của biểu tượng đó (chuột phải) rồi thử chọn icon khác xem.

anyway cái này ko phải là một vấn đề quá lớn
 
id = 1888, parent = 1240, thread = 1197, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.244.186, time = 2006/04/25 (1145983059) ,
subject = Re:TeXmaker 1.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác kyanh send cho me một cái mail rỗng vào h2vnteam a còng gmail để mình gửi texmaker with vietnamese interface for win cho bác được không. Dao diện với font Tahoma trong khá đẹp.
 
id = 1889, parent = 1888, thread = 1197, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.45, time = 2006/04/25 (1145983275) ,
subject = Re:TeXmaker 1.3, hits = 0, karma = 0+0-,
done. thanks in advance
 
id = 1893, parent = 1889, thread = 1197, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.244.186, time = 2006/04/26 (1145984599) ,
subject = Re:TeXmaker 1.3, hits = 0, karma = 0+0-,
An email with the attachment has been sent to yours

Cheer
 
id = 1894, parent = 1893, thread = 1197, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.45, time = 2006/04/26 (1145985487) ,
subject = Re:TeXmaker 1.3, hits = 0, karma = 0+0-,
bác xem contribute kết quả lên texmaker team:!!!

TIPS: việc dịch tiếng việt cho texmaker có thể làm từ mã nguồn, kô cần phải dùng resource editor, nhờ đó có thể mần được cho linux lẫn windows.