VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1182, contains 1182, 1183, 1184, 1185, 1186
id = 1182, parent = 0, thread = 1182, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.124, time = 2006/02/11 (1139656546) ,
subject = vnmik 2.1.1 (testing), hits = 1736, karma = 0+0-,
Download:
LINK_HERE-2.1.1.zip

Mirror:
LINK_HERE?download

Bản này chỉ để kiểm tra. Đặc biệt gửi đến... bác hhp
 
id = 1183, parent = 1182, thread = 1182, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.5, time = 2006/02/11 (1139661339) ,
subject = Re:vnmik 2.1.1 (testing), hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
tại sao khi biên dịch với PDFLaTeX trong MiKTeX 2.4 thì... kết quả lại là DVI? Phải dùng \pdfoutput=1 mới cho ra PDF output
Mình đã tìm ra lỗi trong vnmil 2.1.1 rồi. Đó là file trong pdftex.cfg của Kyanh là rỗng vì vậy khi dùng PDFLATEX nó cho DVI (chẳng dùng được). Kyanh chỉ cần thay lại file đó là xong. Minh có gửi file đó cho Kyanh đây.

www.empirics.net/members/hhp/texmf.zip
 
id = 1184, parent = 1183, thread = 1182, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.164, time = 2006/02/12 (1139677232) ,
subject = Re:vnmik 2.1.1 (testing), hits = 0, karma = 0+0-,
Tập tin đó có nội dung thế này:
compress_level 9
decimal_digits 3
horigin 1 true in
output_format 1 %%%
page_height 297 true mm
page_width 210 true mm
pdf_minorversion 4
pk_resolution 600
vorigin 1 true in

Dòng với dấu %%% là quan trọng nhất? Đã thử trước khi gửi bài lên đây, nhưng nhớ là vẫn không xong. Không biết bác có mần chưa?
 
id = 1185, parent = 1184, thread = 1182, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.252.115, time = 2006/02/12 (1139678948) ,
subject = Re:vnmik 2.1.1 (testing), hits = 0, karma = 0+0-,
Kyanh,

Lý do là tập tin pdftex.cfg trong vnmil 2.1.1 mà mình download về là có nhưng rỗng chả có khai báo gì cả (số bytes=0), chắc nàng tiên nữ nào xóa mất hết rồi. Kyanh xem lại coi trong texmf_root.tgz của vnmil 2.1.1. Mình đã thêm các khai báo như Kyanh đã nói trong pdftex.cfg của Kyanh thế là chạy rầm rầm liền. Điều này chắc chắn 100% đó.
 
id = 1186, parent = 1185, thread = 1182, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.158, time = 2006/02/12 (1139736531) ,
subject = Re:vnmik 2.1.1 (testing), hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn bác.

/me nói rồi. Đã thử làm như vậy, nhưng thấy nó kô work nên trả lại như cũ. Chắc là có trục trặc nhỏ với hệ thống của /me. Kiểm tra lại.

Yên tâm hơn