VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1164, contains 1164, 1165, 1167, 1174, 1178, 1187, 1200, 1202, 1204, 1205, 1331
id = 1164, parent = 0, thread = 1164, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = khach (guest), ip = 222.255.127.34, time = 2006/02/10 (1139571131) ,
subject = tạo sẵn mẵu giáo án bằng Tex, hits = 5173, karma = 0+0-,
nhờ mọi người trong diễn đàn tạo giúp mình 1 mẫu giáo án bằng Tex
với ý nghĩa sau :
1 để in trên giấy A4
2 trang đầu chừa khoảng 10 dòng do người soạn thảo qui định ,
3 trang thứ 2 kẻ khung riêng biệt
 
id = 1165, parent = 1164, thread = 1164, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.109.117, time = 2006/02/10 (1139587432) ,
subject = Re:tạo sẵn mẵu giáo án bằng Tex, hits = 0, karma = 0+0-,
Chuyện chừa ra 10 dòng thì bác có thể dùng lệnh \vspace{measurement}

trong đó measurement = khoảng cách do người dùng nhập vào

hai cột riêng biệt bác có thể dùng lệnh
\begin{multicols}{2} .... văn bản.....\end{multicols}

chú ý: bác nhớ đặt \usepackage{multicol} trong preamble
 
id = 1167, parent = 1164, thread = 1164, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.109.117, time = 2006/02/10 (1139588513) ,
subject = Re:tạo sẵn mẵu giáo án bằng Tex, hits = 0, karma = 0+0-,
Multicol defines a multicols environment which typesets text in multiple columns (up to a maximum of 10), and (by default) balances the end of each column at the end of the environment. The package enables you to switch between any (permitted) number of columns at will: there is no imposed "clear page" operation, as there is in unadorned LaTeX at a switch between \onecolumn and \twocolumn sections. The multicolumn environment can also be used inside a box, thus allowing multicolumned insets in text.

Multicol patches the output routine, and may clash with other packages that do the same (e.g., longtable); furthermore, there is no provision for single column floats inside a multicolumn environment, so figures and tables must be coded in-line (using, for example, the H modifier of the float package).

The package is part of the tools bundle in the LaTeX required distribution.

The author is Frank Mittelbach. The package is Copyright © 1989-2003 Frank Mittelbach.
 
id = 1174, parent = 1167, thread = 1164, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.18, time = 2006/02/11 (1139606769) ,
subject = Re:tạo sẵn mẵu giáo án bằng Tex, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác này rảnh làm luôn cái mẫu giáo án đi. Bác hoangoclan làm ví dụ cụ thể ấy. Bạn đã hỏi bài này có vẻ là Newbie

PS: /me còn mần Winefish và vnthesis và vnmik nữa chứ
 
id = 1178, parent = 1164, thread = 1164, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.124, time = 2006/02/11 (1139650997) ,
subject = Re:tạo sẵn mẵu giáo án bằng Tex, hits = 0, karma = 0+0-,
khach:
nhờ mọi người trong diễn đàn tạo giúp mình 1 mẫu giáo án bằng Tex
với ý nghĩa sau :
1 để in trên giấy A4
2 trang đầu chừa khoảng 10 dòng do người soạn thảo qui định ,
3 trang thứ 2 kẻ khung riêng biệt
Mình có thể giúp bạn, nhưng bạn có thể mô tả kỹ hơn không? Bạn làm thế này nhé:

* lấy hai tờ giấy a4, trên đó bạn gạch vẽ chi đó, giống như là bạn đang soạn giáo án đó. cốt ý là mình có thể hiểu được cấu trúc của mẫu giáo án đó

* bạn scan hai tờ đó, gửi email đến một trong hai địa chỉ sau:
hhp_a_còng_viettug.org
kyanh_a_còng_viettug.org

Mình sẽ thiết kế trong thời gian sớm nhất giúp bạn!

Mong tin bạn!
 
id = 1187, parent = 1178, thread = 1164, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.111.58, time = 2006/02/13 (1139821857) ,
subject = Re:tạo sẵn mẵu giáo án bằng Tex, hits = 0, karma = 0+0-,
Em chưa bao giở soạn giáo án cả nên biết làm theo kiểu nào đây, bác nào co giáo án thì scan lên cho em xem với, giáo án thấy an rồi soạn hoài mà cũng nhiêu đó, ở trường em khong ai phải soạn giáo án cả, chỉ có điều cuối năm phải làm report cho students hơi mệt một chút, nhưng làm việc thì cứ tàn tàn chứ không như ở trưởng phổ thông trong nước thay giáo án liên tục và ko cho sử dụng giáo án cũ, làm giáo án bằng \TeX{} mà thay đổi kiểu này chắc đau đầu lắm.
 
id = 1200, parent = 1187, thread = 1164, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 210.245.31.16, time = 2006/02/15 (1140010188) ,
subject = Kiện Kyanh:tạo sẵn mẵu giáo án bằng Tex, hits = 0, karma = 0+0-,
Kiện, kiện

/me đã gửi một file giáo án qua đường email cho bác Kyanh ma bác ấy không chia sẻ với anh em.

/me trình độ kém không biết làm thế mô để upload.
 
id = 1202, parent = 1200, thread = 1164, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.18, time = 2006/02/15 (1140012750) ,
subject = Re:Kiện Kyanh:tạo sẵn mẵu giáo án bằng Tex, hits = 0, karma = 0+0-,
mấy bác làm em như cái mấy ... sấy. mấy ngày hôm nay đau rồi. anyway cái mẫu giáo án đó ở đây:

http://download.viettug.org/users/kyanh/mau-giao-an.pdf

bà con tài về và có hướng viết một cái style để soạn giáo án đi!
 
id = 1204, parent = 1202, thread = 1164, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.70.231, time = 2006/02/16 (1140028106) ,
subject = Re:Kiện Kyanh:tạo sẵn mẵu giáo án bằng Tex, hits = 0, karma = 0+0-,
E hèm

Dạ, em chỉ gửi có mỗi cái pdf, còn cái source thì xấu hổ lắm, không dám trình lên. Hồi nớ còn máu lửa, ngồi hí hoáy viết mấy cái macro để làm một số thứ tự động như them vào mục lục, chia ô kẻ khung... nhưng mà ngôn ngữ tà đạo quá nên không dám up lên.

Nếu các bác thấy đây là một thứ "có vẻ tốt" để tiếp thị \TeX thì nhờ các bác \code giúp với. Bác Kyanh có thời gian khong nhỉ??? Thực ra mình cũng chưa ngồi viết package bao chừ. Ngày xưa chỉ làm riêng một file định nghĩa các macro, sau đó \input vào mà dùng.

Hy vọng cộng đồng này có bác nào đó tiếp tay !!!
 
id = 1205, parent = 1204, thread = 1164, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.18, time = 2006/02/16 (1140029010) ,
subject = Re:Kiện Kyanh:tạo sẵn mẵu giáo án bằng Tex, hits = 0, karma = 0+0-,
dự án vnmik đã xong bản 2.1. bản live cd phải đợi tới hè. giờ mần vnthesis. chắc là kô còn thời gian nữa mô. rõ chán!
 
id = 1331, parent = 1202, thread = 1164, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.239, time = 2006/03/02 (1141243657) ,
subject = Re:Kiện Kyanh:tạo sẵn mẵu giáo án bằng Tex, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
mấy bác làm em như cái mấy ... sấy. mấy ngày hôm nay đau rồi. anyway cái mẫu giáo án đó ở đây:

http://download.viettug.org/users/kyanh/mau-giao-an.pdf

bà con tài về và có hướng viết một cái style để soạn giáo án đi!
một mẫu khác (/me soạn cho đứa em trai, năm 2003): http://download.viettug.org/mirror1.php?files=takecare