VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1123, contains 1123, 1130, 1133, 1134, 1137, 1138, 1144, 1145
id = 1123, parent = 0, thread = 1123, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/02 (1138881294) ,
subject = Sử dụng Font trong OmegaVN, hits = 2040, karma = 0+0-,
Chào các bạn, OmegaVN thật tuyệt, đặc biệt là bộ font thư pháp. Nhìn rất ấn tượng. Mình mạo muội tạo ra topic này, hy vọng hhp và các bạn sẽ nói thêm về các loại font trong OmegaVN, đặc biệt là bộ font thư pháp mà hhp đã sử dụng
 
id = 1130, parent = 1123, thread = 1123, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.24.217, time = 2006/02/02 (1138882305) ,
subject = Re:Sử dụng Font trong OmegaVN, hits = 0, karma = 0+0-,
KISS ==> Keep It Simple and Stupid
 
id = 1133, parent = 1123, thread = 1123, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.41, time = 2006/02/03 (1138899960) ,
subject = Re:Sử dụng Font trong OmegaVN, hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong12giaitich:
Chào các bạn, OmegaVN thật tuyệt, đặc biệt là bộ font thư pháp. Nhìn rất ấn tượng. Mình mạo muội tạo ra topic này, hy vọng hhp và các bạn sẽ nói thêm về các loại font trong OmegaVN, đặc biệt là bộ font thư pháp mà hhp đã sử dụng
@Cuong,
Mình gửi Cuong font thuphap dùng trong omegavn. Vì font này dùng bảng mã BK HCM2 nên khi gõ Cuong phải dùng bảng mã này (chẳng hạn dùng Unikey 4.0). Mình có chuyển sang unicode rồi nhưng vì chưa xin phép tác giả nên không thể đưa lên đây được. Tạm thời thử bảng mã BK HCM2 xem sao?
Chú ý: trong omegavn trên một tài liệu có thể dùng các loại font khác nhau với các bảng mã khác nhau và đoạn văn dùng bảng mã nào thì mình gõ theo đúng bảng mã đó.

+ copy thư mục omegavn trong hltpbk1.zip và chép đè lên thư mục omegavn (OK tất cả). Download tại đây (mình chưa upload lên viettug đươc, hình như chìa khóa chưa đúng)
www.empirics.net/members/hhp/hltphbk1.zip

+ Tạo file test.tex như sau (nhớ lưu theo Encoding: UTF-8)

\documentclass{article}
\usepackage{omegavn}
\begin{document}
\font\tfap=tf1bk2 at 36pt
\centerline{\tfap Tiïëng Viïåt trong Omegavn}

% Đây là font mặc định của omegavn gõ theo bảng mã unicode
\centerline{\Huge Tiếng việt trong Omegavn}

% Đây là font thư pháp gõ theo bảng mã BK HCM2
\centerline{\tfap Chuác mûâng nùm múái}
\end{document}


+ Biên dịch:
lambda test.tex
dvipdfmx test.dvi
 
id = 1134, parent = 1133, thread = 1123, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/04 (1139064294) ,
subject = Re:Sử dụng Font trong OmegaVN, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơh hhp nhiều nhé. Mình sẽ thử xem thế nào.
 
id = 1137, parent = 1134, thread = 1123, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = khach (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/06 (1139239541) ,
subject = Re:Sử dụng Font trong OmegaVN, hits = 0, karma = 0+0-,
cac anh oi, trong omegavn ket hop voi powerdot thi chi attach file di kem ma khong tao duoc lien ket phai khong a?
 
id = 1138, parent = 1137, thread = 1123, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.4, time = 2006/02/06 (1139241192) ,
subject = Re:Sử dụng Font trong OmegaVN, hits = 0, karma = 0+0-,
khach:
cac anh oi, trong omegavn ket hop voi powerdot thi chi attach file di kem ma khong tao duoc lien ket phai khong a?
Chào bạn,
Dùng powerdot với omegavn luôn luôn liên kết được một file khác. Chỉ cần bạn khai báo phần mở rộng của nó trong \hypersetup và dùng \href bình thường.
 
id = 1144, parent = 1138, thread = 1123, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = khach (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/07 (1139310999) ,
subject = Re:Sử dụng Font trong OmegaVN, hits = 0, karma = 0+0-,
hhp:
Chào bạn,
Dùng powerdot với omegavn luôn luôn liên kết được một file khác. Chỉ cần bạn khai báo phần mở rộng của nó trong \hypersetup và dùng \href bình thường.
em van chua hieu y nay, anh co the noi ro hon duoc khong? a, lam sao de danh tieng viet tren dien dan?
 
id = 1145, parent = 1144, thread = 1123, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.95, time = 2006/02/07 (1139312366) ,
subject = Re:Sử dụng Font trong OmegaVN, hits = 0, karma = 0+0-,
khach:
hhp:
Chào bạn,
Dùng powerdot với omegavn luôn luôn liên kết được một file khác. Chỉ cần bạn khai báo phần mở rộng của nó trong \hypersetup và dùng \href bình thường.
em van chua hieu y nay, anh co the noi ro hon duoc khong? a, lam sao de danh tieng viet tren dien dan?
1) Gõ tiếng việt trong forum, bạn dùng bảng mã unicode và chọn bộ gõ thích hợp (chọn bên cạnh đó)

2) Giả sử bạn có file.pdf
+ Khai báo
\hypersetup{pdfpagemode=FullScreen,extension=pdf}
+ Trong tài liệu viết dòng lệnh sau
\href{run:file.pdf}{Click vào đây}