VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1120, contains 1120, 1126, 1127, 1131, 1132, 1135, 1142
id = 1120, parent = 0, thread = 1120, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/02 (1138880450) ,
subject = Tổng hợp về chèn hình, hits = 1774, karma = 0+0-,
Chào các bạn, hiện nay, mình đang dùng phần mềm Word2TeX để có thể chuyển tất cả các loại ảnh, hình vẽ có được sang đuôi .eps để có thể chèn vào trong TeX. Và nói chung mọi việc đang diễn ra rất tôt. Nhưng có rất nhiều cách để tạo ra loại file ảnh tương thích để chèn vào TeX. Vậy các bạn có thể giới thiệu những cách mà các bạn đã làm để chèn ảnh và hình vẽ vào TeX được không?
 
id = 1126, parent = 1120, thread = 1120, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.24.217, time = 2006/02/02 (1138881823) ,
subject = Re:Tổng hợp về chèn hình, hits = 0, karma = 0+0-,
Có hai loại:

* một cái vẽ hình trực tiếp trong TeX ( sử dụng các gói của TeX). Trong lại này lại chia ra ít nhất hai loại nhỏ. Mình hầu như không dùng loại này.

* một cái đưa hình bên ngoài vào (TeX không hiểu nhưng TeX có lệnh special; lệnh \special này sẽ giao tiếp với chương trình thứ hai có thể hiểu được hình ảnh, ví dụ PostScript printer). Trong TeX, gói graphicx thay ta làm việc với lệnh \special (những ai từng làm việc kỹ với PCTeX có thể biết chàng này).
 
id = 1127, parent = 1126, thread = 1120, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/02 (1138882074) ,
subject = Re:Tổng hợp về chèn hình, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình quan tâm đến loại thứ hai. Cách để chèn hình vào TeX, mình đã biết về nó. Chỉ có cái mình đang muốn tìm hiểu thêm là làm thế nào để tạo ra các loại file (ví dụ .eps) để có thể chèn vào TeX. Vì ví dụ như nếu ảnh có đuôi .gif thì không chèn vào trong TeX được mà, phải không?
 
id = 1131, parent = 1127, thread = 1120, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.24.217, time = 2006/02/02 (1138882491) ,
subject = Re:Tổng hợp về chèn hình, hits = 0, karma = 0+0-,
Đọc cái này đi bác:
ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/macr … fguide.pdf
 
id = 1132, parent = 1131, thread = 1120, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.120, time = 2006/02/02 (1138891533) ,
subject = Re:Tổng hợp về chèn hình, hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong,

Để dùng đồng thời LATEX và PDFLATEX nên biến đổi file hình về cả 2 dạng: .eps và .pdf và dùng \includegraphics[]{hinh} (giả sử có cả hinh.eps và hinh.pdf)

Có nhiều cách để biến đổi dạng. Sau đây là ví dụ

* Từ .eps, .png, .bmp, .jpg, .gif : Dùng adobe acrobat (không phải reader) mở và save sẽ có .pdf

* Từ .png, .jpg, .jpeg : Dùng bmeps (có trong MiKTeX) để chuyển sang .eps

* Từ .eps : Dùng epstopdf (có trong MiKTeX) để chuyển sang .pdf

* Từ .pdf : Dùng GSview có thể chuyển sang .eps

* Từ clipboard : Dùng Mathematica, Maple, WMF2EPS1.32 để chuyển sang .eps
 
id = 1135, parent = 1132, thread = 1120, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/04 (1139064649) ,
subject = Re:Tổng hợp về chèn hình, hits = 0, karma = 0+0-,
hhp:
* Từ clipboard : Dùng Mathematica, Maple, WMF2EPS1.32 để chuyển sang .eps
Chào hhp, những phương án khác để chuyển ảnh sang .pdf và .eps mình sẽ thử xem như thế nào. Con việc từ clipboard, dùng Mathematica, Maple, WMF2EPS1.32 để chuyển sang .eps thì mình mới nghe lần đầu tiên. hhp có thể mở một topic để nói nhỏ (đừng cho ...Kyanh biết , vì không hợp chủ đề mà ) với mình về cái này một tý được không?
 
id = 1142, parent = 1135, thread = 1120, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.137, time = 2006/02/07 (1139248347) ,
subject = Re:Tổng hợp về chèn hình, hits = 0, karma = 0+0-,
vụ này liên quan đến kỹ năng vi tính. Hỏng liên quan đến TeX. Bác cuong12giaitich... chịu khó đi học bằng E tin học đi ( mở ở Hué, kyanh dạy )