VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1103, contains 1103, 1106, 1109, 1140, 1154, 1155, 1160, 1163, 1168, 1296
id = 1103, parent = 0, thread = 1103, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.24.178, time = 2006/02/01 (1138799070) ,
subject = mẹo vặt với trình xem PDF, hits = 7714, karma = 0+0-,
Với trình xem Acrobat Reader:

Phím tắt:

Control + L chuyển sang chế độ toàn màn hình hoặc ngược lại
Meta + mũi tên trái quay lại trang vừa xem
Meta + mũi tên phải quay tới ....
Control + = phóng to
Control + - thu nhỏ
Control + Meta + Del: khởi động lại

Plugins:

Xóa hết mấy cái plugin, trừ weblink.api, nó sẽ chạy rất nhanh. Nói xoá mà đừng xoá, chép các plugin không xài qua thư mục optional. Xem ví dụ:
C:\mathx\acrobat-5.0\reader\plug_ins
C:\mathx\acrobat-5.0\reader\optional
 
id = 1106, parent = 1103, thread = 1103, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = khach (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/01 (1138808035) ,
subject = Re:mẹo vặt với trình xem PDF, hits = 0, karma = 0+0-,
anh oi, phim meta la phim nao day a?
 
id = 1109, parent = 1106, thread = 1103, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.25.118, time = 2006/02/01 (1138808932) ,
subject = Re:mẹo vặt với trình xem PDF, hits = 0, karma = 0+0-,
Ở Windows, từ Control + Meta + Del mà khởi động lại thì có thể suy ra Meta = Alt

/me từ hồi mổ hồi mô tới chừ không biết Alt là viết tắt cho cái chi. Có thể là alternative? Hơi khó đọc;
 
id = 1296, parent = 1106, thread = 1103, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.57, time = 2006/02/27 (1140984530) ,
subject = Re:mẹo vặt với trình xem PDF, hits = 0, karma = 0+0-,
khach:
anh oi, phim meta la phim nao day a?
híc, có bác nào biết /me sai mà kô giúp /me sửa hỉ

trưóc đây đọc một tài liệu, bảo meta là alt. bi chừ có một tài liệu khác, nói là alt là alt, meta là phím windows ;( chắc là mình đãng trí, quên mất rùi.

sorry bà con. alt là alt. mèo lại hoàn miu thui
 
id = 1140, parent = 1103, thread = 1103, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.137, time = 2006/02/07 (1139247851) ,
subject = Re:mẹo vặt với trình xem PDF, hits = 0, karma = 0+0-,
cuong12giaitich:
Một mẹo vặt để sử dụng tối đa các chức năng của Acrobat Reader 7.0. Mọi người hãy mở một file PDF bất kỳ, sau đó Ctrl + K. Khi đó các bạn có thể có rất nhiều lựa chọn để khai thác chức năng của nó.

PS: Mình thấy nó hay hay nên post lên, không biết Kyanh có ý kiến gì không?
bài chuyển bởi kyanh
 
id = 1154, parent = 1140, thread = 1103, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = khach (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/09 (1139479857) ,
subject = Re:mẹo vặt với trình xem PDF, hits = 0, karma = 0+0-,
một số file .pdf khi mở ra là đã ở tình trang full screen, vậy làm sao để có được điều đó?

muốn tài liệu nằm ngang trang giấy thì phải làm thế nào?
 
id = 1155, parent = 1154, thread = 1103, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.225, time = 2006/02/09 (1139480766) ,
subject = Re:mẹo vặt với trình xem PDF, hits = 0, karma = 0+0-,
khach:
một số file .pdf khi mở ra là đã ở tình trang full screen, vậy làm sao để có được điều đó?

muốn tài liệu nằm ngang trang giấy thì phải làm thế nào?
Bạn hãy dùng

1) Dùng \hypersetup{pdfpagemode=FullScreen} để có full screen

2) Dùng tuỳ chọn hoặc môi trường landscape để có trang nằm ngang
 
id = 1160, parent = 1155, thread = 1103, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = khach (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/10 (1139566432) ,
subject = Re:mẹo vặt với trình xem PDF, hits = 0, karma = 0+0-,
hhp:
Bạn hãy dùng

1) Dùng \hypersetup{pdfpagemode=FullScreen} để có full screen

2) Dùng tuỳ chọn hoặc môi trường landscape để có trang nằm ngang
cảm ơn anh nhiều nhé. nhưng lệnh \hypersetup{pdfpagemode=FullScreen} đặt vào đâu để có điều này. em đã thử với \documentclass[landscape]{article} nhưng vẫn không được. làm phiền anh nhé. cảm ơn anh.
 
id = 1163, parent = 1160, thread = 1103, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.249.14, time = 2006/02/10 (1139570793) ,
subject = Re:mẹo vặt với trình xem PDF, hits = 0, karma = 0+0-,
khach:
cảm ơn anh nhiều nhé. nhưng lệnh \hypersetup{pdfpagemode=FullScreen} đặt vào đâu để có điều này. em đã thử với \documentclass[landscape]{article} nhưng vẫn không được. làm phiền anh nhé. cảm ơn anh.
1) Dùng \hypersetup{pdfpagemode=FullScreen} để ở phần khai báo (trước \begin{document})

2) \documentclass[landscape]{article} chỉ cho landscape với .dvi thôi.

Để có thể cho landscape "mọi nơi" : .dvi, .ps, .pdf bạn có thể dùng
\usepackage[dvips,landscape]{geometry}
 
id = 1168, parent = 1163, thread = 1103, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.109.117, time = 2006/02/11 (1139590843) ,
subject = Re:mẹo vặt với trình xem PDF, hits = 0, karma = 0+0-,
Trước khi dùng lệnh \hypersetup{pdfpagemode=FullScreen} bác phải nạp gói sau vào preamble \usepackage{hyperref} thì mới cho ra kết quả được
\documentclass{article}
% ...
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{pdfpagemode=FullScreen}
% ...
\begin{document}
% ...