VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 11, contains 11, 12, 986
id = 11, parent = 0, thread = 11, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = alex_mance, ip = 221.132.62.220, time = 2005/08/29 (1125305949) ,
subject = TeX là gì?, hits = 1664, karma = 0+0-,
nghe ong anh gioi thieu vo trang nay, nhung ma khong bit cai TeX nay la cai ri, nen nho moi nguoi gioi thieu gium xiu hen, cai TeX nay co the ung dung trong chien chi, instal ra seo. Thanx<br><br>Post edited by: kyanh, at: 2005/08/30 18:21
 
id = 12, parent = 11, thread = 11, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/08/29 (1125306484) ,
subject = Re:TeX la` cai j`, hits = 0, karma = 0+0-,
TeX là cái gì nhỉ?

TeX do ngài Knuth viết ra từ thập niên 80.

TeX dùng để trình bày các tài liệu khoa học, đặc biệt là Toán. Tuy nhiên, TeX có thể làm mọi thứ Word có thể làm, và hơn thế nữa.

Thử làm một so sánh: trong Word, để trình bày một phương trình, phải kéo, thả, kéo thả,... khi chỉnh sửa rất mệt. (WYSIWYG, What you see is what you get)

TeX: giống một ngôn ngữ lập trình (ngôn ngữ đánh dấu, markup language). Đây là ví dụ tiêu biểu của TeX:

\begin{equation}
\int_0^\pi \frac{\sin x}{\cos x} dx = ???
\end{equation}


PS: Sẽ có demo cho em sớm. Ghé thăm anh nhé <br><br>Post edited by: kyanh, at: 2005/08/29 11:08
 
id = 986, parent = 12, thread = 11, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.3.160, time = 2006/01/18 (1137588048) ,
subject = Re:TeX la` cai j`, hits = 0, karma = 0+0-,
Một bài khá hay ở Wikipedia: http://vi.wikipedia.org/wiki/TeX