VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1098, contains 1098, 1101
id = 1098, parent = 0, thread = 1098, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 220.231.97.111, time = 2006/02/01 (1138727538) ,
subject = Thư gửi cho Admin Kỳ Anh, hits = 674, karma = 0+0-,
Tôi có dịch (phỏng dịch) một số phần của gói PSTRICKS và kể cả gói MPOST, nhưng ở mã VISCII; do đó việc gửi lên rất là bất bất bất tiện.
Theo Kỳ Anh thì cần làm thế nào?
 
id = 1101, parent = 1098, thread = 1098, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.219.198, time = 2006/02/01 (1138738611) ,
subject = Re:Thư gửi cho Admin Kỳ Anh, hits = 0, karma = 0+0-,
2/ Em đã trả lời ở dưới rồi nhưng lạc mất câu hỏi Thầy dùng chương trình em chỉ ra để chuyển qua UTF8 rồi chuyển lên nhé

( Để em tìm xem có convertor này mần chuyện này online không. )

1/
Ồ, hay quá. Thầy cứ gửi cho em: kyanh_a_còng_viettug_dot_org. Em mần một loáng là nó ra UTF8, tcvn3,... ( sử dụng chương trình uvconv, có ở http://unikey.sf.net/ )

Cám ơn thầy nhé!