VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 109, contains 109, 113, 114, 120, 125, 127
id = 109, parent = 0, thread = 109, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = texer, ip = 203.162.3.77, time = 2005/09/20 (1127163867) ,
subject = Cài đặt PCTeX trên Windows!, hits = 5386, karma = 1+0-,
Sau một thời gian bận rộn. Tôi mới trở lại chuyện này. Bà con theo hướng dẫn sau đây mà cài đặt.

1. Tải PCTeX từ URL sau:

Download PCTeX


2. Tải vnr-abc.zip từ địa chỉ sau:

LINK_HERE-full.zip (1 file lẻ)
http://download.viettug.org/mirror1.php?file=vnr-abc (7 file nhỏ)

http://www.ams.web1000.com/soft/vnr-abc.zip
(Đề nghị Bác Kỳ Anh chuyển file này về địa chỉ official một chút)

3. Cài đặt PCTeX vừa mới download và giải nén vnr-abc.zip vào thư mục cài đặt PCTeX (thông thường là C:\Program Files\PCTeX\PCTeXv5\

Chú ý: Các Bác có thể xem bản giá tại: http://pctex.com/products.html#GroupLicense

Nếu các Bác chỉ muốn thử thôi thì có thể dùng số đăng ký tạm thời 30 ngày do nhà sản xuất cung cấp như sau:

7TLGN-BLDV8-CFSTF-GDF9Z-TTYBP
Thank you for evaluating PCTeX v5,

If you haven't already done so, please visit our web page to download
the PCTeX v5 Installer:

http://www.pctex.com/install.html

Once PCTeX is installed, you will need a license code to activate it. Your trial code is included below. To activate your product, go to the Help menu in PCTeX v5, select Registration, and enter the following code to evaluate the product.

Your code is:
7TLGN-BLDV8-CFSTF-GDF9Z-TTYBP
Professional Level, Serial #12236, good for 30 days

Hope you enjoy our new product,
The PCTeX Team
Thanks to PCTeX Team

4. Mở chương trình và chạy thử.
 
id = 113, parent = 109, thread = 109, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.3.77, time = 2005/09/21 (1127297640) ,
subject = Re:Cài đặt PCTeX trên Windows!, hits = 0, karma = 0+0-,
Tải về vnr-abc.zip

LINK_HERE-full.zip (1 file lẻ)
http://download.viettug.org/mirror1.php?file=vnr-abc (7 file nhỏ)

Sau đó, bạn giải nén các tập tin trên, được các thư mục texmf-pti. Hãy chép đè thư mục nào vào thư mục texmf-pti của pctex.

Good luck
 
id = 114, parent = 113, thread = 109, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh [cup học] (guest), ip = 203.162.3.77, time = 2005/09/22 (1127383737) ,
subject = Re:Cài đặt PCTeX trên Windows!, hits = 0, karma = 0+0-,
to texer: quên mất. có tới hai gói . vậy dùng nó thế nào vậy bác? bác có thể post một demo kô?

btw, đừng 'bùn' nhé Kế hoạch thông báo trang viettug.org thế nào nhỉ
 
id = 120, parent = 114, thread = 109, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.3.77, time = 2005/09/23 (1127485468) ,
subject = Re:Cài đặt PCTeX trên Windows!, hits = 0, karma = 0+0-,
Dưới đây là thống kê việc tải về vnr-abc-* ở sarovar.org (số ở cột thứ 3)
vnr-abc-0.zip   814695   12   Any   .zip
vnr-abc-1.zip   1961585   45   Any   .zip
vnr-abc-2.zip   982404   1   Any   .zip
vnr-abc-3.zip   1857311   45   Any   .zip
vnr-abc-4.zip   1900755   46   Any   .zip
vnr-abc-5.zip   1946179   87   Any   .zip
vnr-abc-6.zip   449896   3   Any   .zip


/me lấy làm lại là tại sao lại không đều nhau các user chú ý!
 
id = 125, parent = 114, thread = 109, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = NguyenVanHanh (guest), ip = 222.252.244.186, time = 2005/09/23 (1127489262) ,
subject = Re:Cài đặt PCTeX trên Windows!, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác chỉ download về và giải nén vào thư mục cài đặt PCTeX rồi dùng bình thường thôi. You có thể tìm thấy mấy file mẫu ở các link sau nhé:

http://viettug.org/migration/#/download.php/768/vnrtest.TEX
http://viettug.org/migration/#/download.php/767/abctest.TEX
 
id = 127, parent = 125, thread = 109, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.3.77, time = 2005/09/23 (1127489835) ,
subject = Re:Cài đặt PCTeX trên Windows!, hits = 0, karma = 0+0-,
Phiền bác (một chút thời gian)! Cám ơn rất nhiều!