VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1056, contains 1056, 1058, 1062, 1063, 1066, 1069, 1070, 1072, 1158
id = 1056, parent = 0, thread = 1056, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.24.134, time = 2006/01/27 (1138312695) ,
subject = [email protected], hits = 1840, karma = 0+0-,
[email protected] bạn có thích kô? hãy gửi mail cho tớ kyanh a còng viettug chấm org hoặc trả lời bài viết này. Thông tin của bạn:

ID (tài khoản) tại ViệtTUG
mail của bạn để mình forward địa chỉ mới đến mail đó
[email protected] mà bạn thích

Mình không hứa trước là sẽ được ngay, vì chuyện này là... do tuxfamily.org nữa
 
id = 1058, parent = 1056, thread = 1056, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 220.231.99.114, time = 2006/01/27 (1138345902) ,
subject = Re:[email protected], hits = 0, karma = 0+0-,
Bài viết của thầy Chú, xem ở đây....
 
id = 1062, parent = 1056, thread = 1056, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/28 (1138396417) ,
subject = Re:[email protected], hits = 0, karma = 0+0-,
Cái này thú vị đấy, vì như thế sẽ góp phần "quảng bá" cho trang web của chúng ta đúng không? Cho mình đăng ký nhé. Hãy là [email protected] nhé.
 
id = 1063, parent = 1062, thread = 1056, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.24.105, time = 2006/01/28 (1138396675) ,
subject = Re:[email protected], hits = 0, karma = 0+0-,
Đâu mà có nhiều. Ai xin sớm thì có sớm

Trước khi duyệt cho bác cuong, xin bác cho biết thêm:
- cái tên ngắn ngắn cho dễ nhớ, ví dụ cuong#viettug.org. Hay là vẫn cứ giữ như vậy?
- địa chỉ email của bác là gì? để cái mới forward qua cái đó!

PS: cái [email protected] chỉ làm nhiệm vụ forward thôi nha. Khi gửi email trên diễn đàn nhớ bỏ đi a còng nếu không sẽ bị spam!!!
 
id = 1066, parent = 1063, thread = 1056, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/28 (1138397195) ,
subject = Re:[email protected], hits = 0, karma = 0+0-,
Vậy thì [email protected] nhé. Mail là cuong3652000 a còng ya hu chấm com. Cảm ơn kyanh nhiều nhé.
 
id = 1069, parent = 1066, thread = 1056, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.24.105, time = 2006/01/28 (1138397658) ,
subject = Re:[email protected], hits = 0, karma = 0+0-,
duyệt. check mail của bác đi!
 
id = 1070, parent = 1069, thread = 1056, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/28 (1138398067) ,
subject = Re:[email protected], hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn Kyanh. Đã nhận được, rồi phải dành thời gian thêm để tìm hiểu về cái địa chỉ này.
 
id = 1072, parent = 1070, thread = 1056, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.24.105, time = 2006/01/28 (1138398268) ,
subject = Re:[email protected], hits = 0, karma = 0+0-,
ai gửi email cho bác với cái địa chỉ đó thì bác sẽ nhận được mail ở yahoo box của bác. cái đó gọi là forward Vậy thôi! Chỉ có cái đuôi viettug.org là kêu một tí, riêng một tí, phải kô?
 
id = 1158, parent = 1056, thread = 1056, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.65, time = 2006/02/10 (1139563877) ,
subject = Re:[email protected], hits = 0, karma = 0+0-,
new forwarding [email protected]

hhp, mrchu, longphan

I am sorry that I cannot remember your emails. Forwarding makes life easier