VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1051, contains 1051, 1052
id = 1051, parent = 0, thread = 1051, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = khach (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/27 (1138307458) ,
subject = Ve mot ky hieu toan, hits = 804, karma = 0+0-,
chào các bạn, ký hiệu không gian con (giống như ký hiệu tập con nhưng có mũi tên phía dưới) có thể tạo ra bởi tex không? He he, có thể đây là yếu điểm của Tex rồi.
 
id = 1052, parent = 1051, thread = 1051, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.24.134, time = 2006/01/27 (1138309508) ,
subject = Re:Ve mot ky hieu toan, hits = 0, karma = 0+0-,
khach:
chào các bạn, ký hiệu không gian con (giống như ký hiệu tập con nhưng có mũi tên phía dưới) có thể tạo ra bởi tex không? He he, có thể đây là yếu điểm của Tex rồi.
Bạn đã tạo ký hiệu đó với cái gì? với word? hẳn là không. Với MathType? Ồ, với MathType, bạn có thể chép để dán vào LaTeX, nghĩa là thu được mã LaTeX rất đẹp Còn bạn đã tạo ký hiệu đó với cái khác, mình xin học hỏi!

Mình hy vọng bạn đã xem qua
http://ctan.org/tex-archive/info/symbols/comprehensive/
trước khi gửi bài trên

Nói về yếu điểm thì cái gì cũng có. Nên hãy nói về ưu điểm