VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1037, contains 1037
id = 1037, parent = 0, thread = 1037, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 222.253.1.229, time = 2006/01/25 (1138122219) ,
subject = Vẽ hình học, hits = 506, karma = 0+0-,
Tại sao mình không dùng thử gói pst-eucl do một tác giả người Pháp viết.
Tôi thấy gói này cũng được lắm. Gói này chứa nhiều macro như: Vẽ (xác định) trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp, vẽ các đoạn song song, vuông góc, ... Gói này có thể dùng kết hợp với PsTricks, cũng có thể dùng kết hợp với POWERDOT để tạo các file trình diễn.

Download tại: http://dominique.rodriguez.9online.fr/pst-eucl
Sample: http://christophe.deleuze.free.fr/D/dessins.html