VietTUG.org - old forum - news archive

title = nâng cấp joomla
author = viettug   
created = 04/04/2007
updated = 06/04/2007

ViệtTUG đang chuẩn bị sử dụng bản joomla mới. Từ hôm nay cho đến đầu tuần sau, có thể có một số bất tiện nho nhỏ khi bạn sử dụng diễn đàn!

Thay đổi: bỏ đi thư viện hình, mylinks (module),...
TODO: cài đặt dokuwiki, opensef

(no comment)