VietTUG.org - old forum - news archive

title = ViệtTUG trở thành trang thương mại
author = kyanh   
created = 01/04/2007
updated = 01/04/2007
Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2007, trang VietTUG sẽ chuyển thành trang web có tính thương mại.

viettug đã xây dựng trang web từ năm 2005, đến nay số thành viên đã trên 350. Thành tựu chủ yếu là giúp đỡ các người sử dụng TeX. Tuy nhiên, VietTUG không thể phát triển về lâu dài chỉ theo hướng đó.

Để có đủ tiền trả nhà cung cấp dịch vụ hosting (VietTUG sẽ phải mua hosting vì TuxFamily sẽ ngưng cung cấp hỗ trợ PHP trên server), trả cho các webmaster và để phát triển một số dự án, VietTUG sẽ trở thành trang web thương mại. Một số điểm mới như sau:

* mọi người có thể đăng ký miễn phí để trở thành thành viên của VietTUG;
* diễn đàn vẫn được mở để các thành viên tự do trao đổi;
* tuy nhiên, các thành viên phải trả tiền để nhận được các hỗ trợ (24/24) từ viettug;
* VietTUG sẽ phát triển: font chữ đẹp dùng trong TeX, công cụ vẽ hình, công cụ quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, công cụ tạo trình diễn, dịch vụ typeset online và một số dự án liên quan đến chế bản điện tử;
* khách hàng chủ yếu: các trường phổ thông và đại học;
* ...

Ban quản trị của VietTUG đang tích cực chuẩn bị cho sự chuyển đổi này.

Nay kính báo!

Trao đổi thêm... (3 ý kiến)